Napolyon Savaşları nedir?

I.Napolyon 1804 yılında imparator olduktan sonra Fransa’nın rol oynamış olduğu savaşlardır. Bunlar 1792 yılındaki Fransız Devrimi’nin liderlerine karşı Avusturya ile Prusya’nın başlatmış olduğu savaşların bir devamıdır. 1793 yılında İngiltere’de bu iki devletin yanınsa savaşa katılmıştır. Bu ilk savaşlar 1801 yılında Fransa’nın Alman ve Avusturya devletleri ile yapmış olduğu Luneville, 1802 yılında da İngiltere ile yapmış olduğu Amiens antlaşmalarına kadar devam etmiştir.
aa
1803 yılında İngiltere ile Fransa arasında savaş yeniden başlayınca Napolyon İngiltere’ye bağlı bir Alman devleti olan Hannover’i işgal etmiştir. İngiltere’nin hemen karşısında Manş Denizi kıyısında bulunan Boulogne’da büyük bir ordu toplamıştır. Ve bir filo meydana getirerek ingiltere’yi işgal etmeye hazırlık yapmıştır. Ama İngiliz gemileri Fransa kıyılarında güçlü bir savunmaya geçince bu işgal düşüncesi yerine getirilememiştir. 1805 yılının Temmuz ayında Avusturya ve Rusya İngiltere ile ittifak kurunca Napolyon Boulogne’daki ordularını hızla Avusturya ve Almanya üzerine göndermiştir. Ekim ayında bir Avusturya ordusu Ulm’de savaşmadan teslim olmuştur. Napolyon Viyana’yı aldıktan sonra aralıklar ile Avusturya ve Rusya’nın birleşik ordularını Austerlitz Savaşı’nda büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Bu sırada kendisi Fransa imparatoru ve İtalya kralı unvanını taşıyordu. Kardeşlerinden Joseph’i Napoli, Louis’yi de Hollanda kralı yapmıştır. 1805 yılının Ekim ayında Napolyon İspanya’nın güneyinde Trafalgar Savaşı’nda İngiliz Amiral Horatio Nelson’a mağlup olunca İngiltere’yi işgal etme düşüncesinden vazgeçmek zorunda kalmıştır.

Bunun üzerine Prusya’ya savaş açan Napolyon 1806 yılında Jena Çarpışması’nı kazanmış ve Berlin’e girmiştir. Prusya kralı Rusya’ya kaçmış ve Napolyon Polonya’ya doğru ilerlemeye başlamıştır. 1807 yılında Rus ordusunu Friedland Çarpışması’nda bozguna uğratınca Prusya ve Rusya savaştan çekilerek Tilsit antlaşmasını imzalamışlardır. Böylece Napolyon kendisine karşı kurulmuş olan ittifakı kırmış ve Fransa’nın rakibi olarak yalnızca İngiltere kalmıştır. Bu ülkenin mallarına ticaret ablukası uygulayarak gücünü kırmaya çalışmıştır. Diğer Avrupa ülkelerinin de İngiltere ile ticaret yapmasını yasaklamıştır. Bu durum Fransa’nın birçok ülke ile arasının açılmasına sebep olmuştur.

Napolyon 1808 yılında kardeşi Joseph’i İspanya kralı ilan edince İspanya halkı ayaklanmıştır. İspanya, Avusturya, İngiltere ve Portekiz Fransa’ya karşı yeniden ittifak kurmuşlardır. İngiliz ordusu ilk olarak Portekiz’e ardından İspanya’ya girmiştir. 1809 yılının Mayıs ayında Napolyon hayatında ilk defa Avvusturya’da Aspern-Essling Savaşı’nda yenilmiştir. Ama temmuz ayındaki Wagram Çarpışması’nda Avusturyalılar’a karşı yeni bir zafer kazanmıştır. Avusturya ile yeniden barış yapılmıştır. Ancak İngilizler Avusturya’dan çıkmamıştır. 1811 yılında Portekiz ve ispanya’da yapılan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz ordularının başında bulunan Wellington dükü Fransızları geriletmeyi başarmıştır.

Rus Çarı 1811 yılında İngiltere ile ticaret yapma yasağını çiğneyince Napolyon Rusya’yı işgal etmek için bir enden bulmuştur. 1812 yılının Mayıs ayında 600 bin kişilik ordusu ile Rusya’ya sefere çıkmıştır. Çarın teslim olacağını düşünüyordu. Ancak Ruslar direnmiş ve doğuya doğru çekilirken geçtikleri yerlerdeki tüm ürünleri yakmışlardır. Napolyon’un ordusu yakılmış olan yerlerden geçerek Borodino Savaşı’nda üstünlük elde etmiştir. Ve sonrasında Moskova’ya girmiştir. Ruslar Moskova’yı ateşe verince Fransızlar geri çekilmek zorunda kalmıştır.
1813 yılında yapılmış olan Leipzig Savaşı Fransa’ya öldürücü darbeyi vurmuştur. Kısa bir zaman sonra Avusturyalılat, Prusyalılar ve Bavyeralılar saldırıya geçmişlerdir. İngilizlerede Pirene dağlarını aşarak Fransa’ya girmiştir. Fransa’nın savaşacak gücü kalmamış ve 1814 yılında Napolyon tahttan indirilmiştir. Elbe Adası’na sürülmüştür. Ancak Napolyon buradan kaçarak tekrar imparatorluğunu ilan etmiş. 1818 yılının Haziran ayında İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya ordularına Waterloo’da kesin olarak yenilmiştir.

Bir Cevap Yazın