Namazı bozan haller nelerdir?

1- Namazda, namazın şartlarından birinin yok olması durumunda namaz bozulur. Örneğin, namazdayken elbisenin necis yani kirli olduğunun anlaşılması namazı bozar.

2- Namazdayken bilerek veya bilmeyerek ya da çaresizlik nedeniyle abdest veya guslü batıl eden bir şeyin meydana gelmesi namazı bozan unsurlardandır. Örneğin, idrar gelmesi gibi.
namaz
3- Elinde olmadan uyuya kalmış olan kimse, namazda mı, yoksa namazdan sonra mı uyuduğunun farkına varmazsa eğer kıldığı namazın örfün namaz diyeceği miktarda olduğunun farkında olursa namazı iade etmesine gerek yoktur.

4-. Namazda namaza ait olmayan bir iş ile meşgul olmak namazı bozar. Buna “amel-i kesir” adı verilmektedir. Namazda saç ve sakal taramak, vücudun herhangi bir yerini üç kez kaşımak namazı bozar. Çocuğu emzirmekle namaz bozulur. Eğer çocuk, namaz kılan kadının memesini emip süt çıkarsa namaz bozulur. Namazda özürsüz olarak peş peşe ve durmadan üç adım atmak namazı bozar.

5- Bir kimsenin çarpması ya da çekmesi ile namaz kılınan yerden istemeyerek de olsa üç adım yürümekle namaz bozulacağı gibi, namaz kılınan yerden çıkarılmakla da namaz bozulur.

6- Namazı bozan hallerden biri de saygı ve tevazu niyetiyle elleri üst üste koymaktır. Bu şekilde yapanın namazının batıl olması farz ihtiyat gereğidir. Meşru olduğu niyetiyle bu şekilde yapmanın haram olduğunda ise şüphe bulunmamaktadır.

7- Mazereti olmadan kıbleden dönmek. Fakat dönmesi unutkanlık ya da onu kıbleden çevirecek şiddetli fırtına gibi, mecburi bir sebep olursa, sağ veya sol tarafa ulaşmadıkça namazı bozulmaz. Özrü bertaraf olduğu zaman hemen kıbleye dönmelidir.

8- Namazı bozan hallerden biri de, bir harften oluşan bir kelime dahi olsa, bilerek konuşmaktır. Bir ya da daha fazla harften oluşan bir kelimeyi eğer bilmeyerek söylerse namazı batıl olmaz.

9- Namazda öksürmenin ve geğirmenin herhangi bir sakıncası yoktur.

10- Manası değişecek şekilde Kuranı yanlış okumak genel olarak namazı bozar. Bu duruma “Zeileîü’l-Karî” denir. Kuran, kasten yanlış okunur ve mana değişirse namaz bozulur. Hata veya unutarak yanlış okunduğu takdirde ise namaz bozulmaz.
11- Namazı bozan hallerden biri de, bilerek dünya meselesi için sesli ya da sessiz olarak ağlamaktır.

12- Namazı bozan unsurlardan biri de, namazın şeklini bozan hareketlerdir. Meselâ, havaya zıplamak ve benzeri hareketler namazı bozar.

13- Namaz sırasında, “namaz kılmıyor” denecek şekilde yemek veya içmek namazı bozar. İster bilerek olsun ya da unutkanlıktan dolayı olsun namazı batıl olur. Namazda, dişin dibinde kalmış olan yemek artıklarını yutmak namazı bozmaz. Ayrıca şeker ve benzeri şeyler ağızda kalır ve namazda esnasında eriyip boğaza giderse, hiçbir sakıncası yoktur.
14- Namazı bozan hallerden biri de, iki ya da üç rekatlı namazların rekatlarında veya dört rekatlı namazların ilk iki rekatında şüpheye düşmek ve şüphede baki kalmaktır.

15- Namaz kılarken bir erkeği, karısı öpse ya da okşasa namazı bozulmaz. Ancak şehvet meydana gelirse namaz bozulur. Namazda olan bir kadına kocası şehvetle dokunsa veya şehvetle olsun olmasın öpse kadının namazı bozulur.

16- Bilerek “ah” ve “of” benzeri şeyler söylerse namaz bozulur.

17- Bilerek sesli bir şekilde gülmek namazı bozar. Mukaddimesi bilerek yapılmışsa, istemeyerek de olsa hüküm aynıdır. Hatta mukaddimesi bilerek dahi olmasa, vakit varsa farz ihtiyata göre namazı yeniden kılmalıdır. Ama bilerek sessiz ve bilmeyerek sesli gülmek namazı bozmaz.

Bir Cevap Yazın