Müziğin insan üzerindeki etkisi nedir?

Müzik hayatımızın her döneminde ilgi duyduğumuz bir alandır. Küçük yaşlardan itibaren hayatımıza renk ve anlam katan bir olgudur. Evde, işte, sokakta, alışverişte, konserde, okulda, radyoda, televizyonda, yolculukta, piknikte, gezide vs müziksiz yapamayız.muzik-dinle
İnsanların duygu ve düşüncelerini seslerle anlattıkları sanat dalına müzik adı veriyoruz. İşitilerek algılanır ve insanın ruhuna kulaktan geçer. Müzik ses üzerinde oluştuğu için insan yaratılışından bugüne kadar gelişmektedir ve geliştikçe insanın ruhunu ,varlığını ve düşüncesini geliştirir.İnsanın müzik ile ilk kez tanışması ta anne karnında başlar.

İnsanoğlu müzikle anne karnında tanışmaya başlar. Buda gösteriyor ki doğumdan önce başlayan ve ölüme kadar süren yaşam boyunca müzik hayatımızın önemli bir parçasıdır. Müzik bir yandan insan düşüncesinin zirveye çıkmasına yardımcı olurken diğer yandan duygusal gelişimine katkıda bulunur. Bu sebepledir ki müziğin insanla ilişkisi iki çeşit olarak ifade edilir. Bunlar mantık ve duygudur. Müzik bir şekle bağlı olduğundan dolayı insan beynine belli şekiller ile yerleşir ve farklı biçimlerde olduğundan insan müzikleri farklı algılamaktadır.

İnsanlar her an müzik ile iç içe olduğundan dolayı çeşitli davranışlar kazanırlar. Kimi insan müzik ile dinlenirken, kimisi müzik ile moral bulmaya çalışır ve kimisi de yalnızlığını şarkılar ile paylaşır. Müzik insanı alır başka diyarlara götürür. Müzik ile ilginç yolculuklar yaparız. Müzik bazı insanları gerçek yaşamdan uzaklaştırıp hayal alemine götürürken, bazı insanları da gerçekler ile yüzleştirir. Müzik insanın ruh dünyası ile bağlantılı olduğundan en çok etkiye sahip olan bir sanat dalıdır. Ruh halimiz müziğin ritmine bağlı olarak değişebilir.

Hareketli müzikte sevinçli bir ruh hali, slow bir müzikte ise duygusal bir ruh haline bürünür insan. Kimi halk müziği, kimi sanat, kimi slow, kimi de rock sever ve dinlediği müzik tarzı insanın ruh halini bir ayna gibi yansıtır.

Müzik gerçek anlamda, insanı insan yapan en güzel ve en önemli sanat dalıdır. Medeniyetin gelişimi, müziğin gelişimi ile paraleldir. Çünkü müzik, insanın duygusal yönden gelişimini sağladığı için onu daima doğruya, iyiye, güzele ve çalışmaya iten büyük bir gücü vardır. Toplumları ve bireyleri biçimlendirme, değiştirme ve geliştirmede son derece etkilidir.

Yapılan bazı araştırmalardan çıkan sonuçlar müziğin faydasını şöyle özetlemektedir:
• Müzik vücut üzerine doğrudan doğruya etki eder, bilhassa kalp atışlarını ve metabolizmayı düzenler.
• Bazı müzik türleri insana huzur veren endorfin hormonunun salgılanmasını artırır. Öğrenmeyi hızlandıracak ortamı insana sunar.
• İnsanların beynine giden kan ve oksijen miktarı müzik dinlerken arttığından dolayı uyarıcı ve harekete geçirici bir etki yapar.
• Müzik matematiksel bir olgudur. Bundan dolayı bazı beyin devrelerini harekete geçirir; kompleks ve karmaşık fikirlerin daha kolay çözülmesine yardımcı olur.
• Müzik insana ilham verir, duygularını harekete geçirir. Yaratıcılığı artırır. Eserler ortaya koymasını sağlar.
• Müzik aynı zamanda uzun vadede olsa hafızayı geliştirir.
• Etkili öğrenmenin temel unsuru olan beynin her iki yarısının da birbiriyle uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlar.
• Müzik, dinleyenlere tam anlamı ile analitik düşünme yeteneği kazandırır.
• Hafif müzik, hiperaktif çocuk ve yetişkenleri sakinleştirir. Yani terapi için kullanılır.

Bir Cevap Yazın