Mutlu bir aile nasıl olunur?

Huzurlu ve mutlu olabilmek için insanların karşılıklı olarak birbirlerini dinlemesi ve birbirini değiştirme düşüncesinden mutlaka vazgeçmesi gerekiyor. Toplumun her kesiminde mutlu olabilmenin en temel hususu karşılıklı anlayış esasına dayanmaktadır. Ayrıca insanları olduğu gibi kabul etmek ve dayatmalarda bulunmamak mutluluğa giden yolun size açık olmasını sağlar.nasil-mutlu-aile-olunur
Mutlu bir aile için ilk olarak eşler arasında bir fedakârlık olmalıdır. Fedakârlık aile içi ilişkilerde huzura giden bir yoldur. Her birey kendince fedakarlıkta bulunmak zorundadır. Sınırları aktı şekilde belirlenmiş sorumluluklar aileyi hiçbir yere götürmez. Her aile ferdi üzerine düşenden fazlasını yapmakla yükümlüdür. Ailedeki ahengin sağlanması açısından fedakârlık son derece önemlidir. Ailedeki ahenk bozulmaya başlayınca aile fertleri mutlu olamıyor ve mutluluğu başka yerlerde aramaya başlıyorlar. Yine mutluluğu yakalayamazlar ise intiharlar, uyuşturucu kullanımı, alkol kullanımı vs. artıyor. İyi toplumun var olması için öncelikle toplumun çekirdek birimi olan ailenin iyi olması gerekiyor.
Ailede mutlu ortam yaratmak ve onu sürdürmek için bazı kötü duyguların yok edilmesi gerekir, Bu duygular kin, nefret, inatçılık, sürekli üsteleme gibi duygu ve davranışlardır. Özellikle inatçı tavırlar ailenin temelinin sarsılmasında ciddi rol oynamaktadır. Kişiler olmadık düşünceler diretir ve uygulamaya kalkarlarsa istenmedik sonuçların ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Ayrıca anne ve babaların çocuklara karşı olan tutumları yine aile içindeki huzuru ve mutluluğu direk etkileyen bir unsurdur. Tutarlı davranışların sergilenmesi daha yaşanılabilir bir aile ortamının oluşmasını sağlar. Anne ve babanın birbirinden çok farklı mesajları çocuğa vermesi, çocuk yetiştirirken farkında olmadan yapılan bir eğitim ve tutum yanlışlığıdır. Herhangi bir olay karşısında anne ve baba çocuğa farklı mesaj verir ise çocuk iyi ve kötünün ne olduğunu anlamakta zorlanır. Çocuk daha çok benmerkezci bir kimliğe sahiptir.
Anne ve babanın birbirlerine karşı oldukça nazik ve kibar davranması gerekmektedir. Sürekli sert bir tavır sergilemek aile içinde şiddetin oluşmasına sebep olur. Yine alenin diğer fertlerinin de her zaman için kibar ve nazik tavırlar içerisinde bulunması gerekmektedir. Bütün bireyler arasında iş bölümü yapılması, mutluluk ve huzurun de işbirliği ile elde edilmesini sağlar.
Aile içinde görüş farklılıklarının çıkmasının doğal olduğunu bütün fertlerin farkında olması lazım. Görüş farklılıklarının tartışmaya veya şiddete dönüşmemesi için herkesin ortak hareket etmesinde yarar vardır. Çözüm odaklı davranmak sorunu yok etmek için yeterli olacaktır.
Evin kapısından girer girmez herkesin birbirine güler yüzle yaklaşması çok önemlidir. Yine aynı şekilde tatlı bir dille karşılanmak herkesin hoşuna gider. Bu davranış kişinin kendi sıkıntısını da giderir. Geç vakitlere kadar dışarıda kalmamaya özen göstermek gerekir. Özellikle bu konuda erkeklerin daha dikkatli olması gerekiyor. Şüpheye yer bırakmayacak şekilde kendisini ayarlaması lazım.
Yine gerek kadın olsun gerek erkek olsun kıskandırma davranışı içerisine girmemelidir. Bu durum telafisi mümkün olmayan sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Aile fertlerinin birbirinden gizli şeyler yapmamasında fayda vardır.. birbirlerine karşılıklı güven için aleniyet şarttır. Her konuda fertlerin birbirine danışıp karar alması mutlu ve huzurlu bir yaşamın önemli bir hususudur. Kısaca mutlu bir aile için ; Sevgi, güven, fedakarlık, hoşgörü şarttır.

Bir Cevap Yazın