Mumya nedir?

mumyaMumya, kimyasal maddeler veya kimyasal etkiler gösteren doğal maddeler ile gerçekleştirilen özel işlemlerin neticesi olarak, uzun yıllar boyunca çürümeden ve bozulmadan kalabilen cesede verilen addır.

Çok tanrılı dinler döneminden kalma bir uygulama olarak bilinen mumyalamaya dair ilk örnek M.Ö. 15. yüzyılda Antik Mısır’da bulunmuştur.

Mumyalama ihtiyacının doğuşu dini inançla örtüşmektedir. Zira, Mısırlılar öldükten sonra başka bir dünya olduğuna ve o dünyada ruhların tekrar bedene döneceğine inandıklarından, bedenlerin o ana kadar değişmeden kalabilmesi için birşeyler yapmaları gerektiğine inanmış, sonuç olarak da “mumyalama” olarak bilinen bedeni bozulmaya, çürümeye karşı koruyan tekniğin icadına  kadar giden sürecin içinde olmuşlardır.

Mısırlıların yaptığı bu ilk mumyalama tekniğine “Tahnit” adı verilir. Tahnitte tam olarak hangi ilaçların kullanıldığı detayı bugün bilinenememektedir. Bilinen şudur ki, kalp ve böbrek dışında ölünün tüm iç organları (beyin de dahil olmak üzere) bedenden çıkarılırlardı. Hatta beynin çıkarılmasında burundan girilerek uygulanan ilginç bir yöntem kullanıldığı detayı da bugün sahip olunan bilgiler arasında yer almaktadır. Kullanılan ilaçların detayı hakkında her ne kadar net bir bilgi bulunmuyor olsa da, ilaçlar dışında reçine, zift, yağ, bez, sodyum karbonat, talaş gibi maddelerin kullanıldığı bilgisi mevcuttur. Mısırlılar mumyalama tekniğini sadece insanlarda değil, öteki dünyada olmasını arzu ettikleri hayvanlar (kedi, köpek gibi) üzerinde de uygulamışlardır. Mumyalama tekniği Şaman dinine mensup ve bu dinin geleneklerini yaşayan birçok toplumda kullanılmıştır. Bugün bu tekniği hala uyguladığı bilinen bazı Afrika toplumları da mevcuttur.

Son dönemlerde dünyanın birçok yerinde mumyalar keşfedilmektedir. Bu keşiflerden biri Avusturya-İtalya sınırında 1991 yılında bulunan Buz Adamı Ötzi mumyasıdır. Bu mumyanın ayırıcı özelliği, doğal koşullar altında çok iyi derecede korunmuş bir şekilde olması ve aslına çok yakın bir özellikte kalabilmiş olmasıdır. Bu nedenlerle de antrolopologlar için önemli bir bilgi kaynağı teşkil etmiştir. Mumyaya Ötzi adının verilme sebebi ise bulunduğu yer olan Ötztal Alpleri’dir.

Bir Cevap Yazın