MİT nedir?

Milli İstihbarat Teşkilatı yani MİT, 6 Ocak 1926 yılında Atatürk’ün emri ile kurulmuştur. Bu dönemin öncesinde Osmanlı İmparatorluğu yıllarında da etkin bir istihbarat örgütü olmasına karşın, cumhuriyetin ilanına kadar geçen sancılı dönemde bu görev ordu subayları tarafından üstlenilmiştir. Daha sonra Atatürk’ün “tüm modern devletlerde olduğu gibi, bizim de bir istihbarat teşkilatı kurmamız gerekir” sözlerin ile ilk adımları atılan MİT, günümüze kadar görevini sürdürmüştür.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın görevi; Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne, anayasal bütünlüğüne, bağımsızlığına ve varlığına karşı iç ve dış kaynaklardan gelebilecek her türlü tehdit hakkında bilgi edinmektir. MİT topladığı bu bilgiler doğrultusunda gerekli önlemleri alır ve gerek gördüğünde devletin ilgili makamlarına bu tehdit unsurları hakkında bilgi ve tavsiye verir.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın görevi devletin bölünmezliğine ve bütünlüğüne karşı oluşan tehditler ile savaşmak değil, bu durumların oluşma nedenlerini, oluşturan tarafları ve bu durumlar sonucunda meydana gelebilecek olayları araştırmaktır. Günümüzde oluşan ve gelecekte oluşabilecek durum ve olaylar hakkında elde ettiği bilgileri ilgili makam ve merciler ile paylaşan MİT, bu konu hakkında yapılması gerekenleri hali hazır var olan makamlara bırakmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı, Başbakanlığa bağlı olarak çalışan bir kurum değildir. MİT doğrudan ve sadece başbakana bağlıdır. Bu nedenle Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmaları ile ilgili herhangi bir çalışma, denetleme ya da idari işlemlerin herhangi birisini başbakandan başka kimse yapamaz.

Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde birçok farklı uzmanlık dalında insan çalışmaktadır. MİT çalışanları; mühendisler, teknik analizciler, kripto analizciler, yazılımcılar, teknoloji uzmanları, teknik elemanlar, mütercim tercümanlar ve psikologlar gibi birçok farklı alandaki uzmanlardan oluşmaktadır. MİT kendisinden bilgi isteyen birçok farklı kuruma bilgi sağlamaktadır ancak bu durumun yasal olarak belirlenmiş sınırları vardır. 2937 sayılı kanuna göre Milli İstihbarat Teşkilatı; Başbakan, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve ilgili bakanlıkların istihbarat ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır.

Bir Cevap Yazın