Milli mücadele dönemi gazete ve dergileri nelerdir?

Milli mücadele döneminde İstanbul ve Anadolu’da yayımlanmış olan gerek milli mücadeleye destek veren ve gerekse milli mücadeleye karşı olan gazete ve dergilerin siyasi tutumları ele alınmıştır.
490-325-1
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilince toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmeye başlamıştır. Ülke bütünlüğünü korumak için Kuva-yi Milliye, Misak-ı Millî sınırları içinde çok cepheli siyasi ve askeri bir mücadeleye başlamıştır. Çünkü İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir ve İtilaf devletlerinin baskısı altında bulunmaktadır. Milli mücadele yılları olarak adlandırılan 1919-1922 yılları Türk halkı için oldukça zor geçen yıllardı.

Bu dönemde hem İstanbul hem de Anadolu’da çıkmış olan gazete ve dergilerin büyük bir kısmı Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın yanında bulunmuştur. Halkı milli mücadele konusunda bilinçlendirmiştir. Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra İstanbul basını, uygulanan sansürden dolayı başlangıçta Mustafa Kemal Paşa, Kuva-yı Milliye, Millî Mücadele ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında yazılar yayımlayamıyordu. Bazı gazeteler Millî Mücadele karşısında açık bir şekilde tavır almışlar, işgalci devletlerin görüşlerini ve çıkarlarını savunmuşlardır. , Bu gazete ve dergilerden bazıları yabancı devletlerin manda idaresine girilmesini savunmuştur.
Bu hem İstanbul hem de Anadolu’da çıkmakta olan azınlık gazeteleri İmparatorluğun parçalanması için büyük çaba göstermişler, manda yönetiminden yana tavır almışlardır.

Milli mücadeleyi destekleyen gazete ve deriler şunlardır:
1- Ahvâl
2- Akbaba (Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon)
3- Akşam (Necmettin Sadak, Kazım Şinasi ve Ali Naci (Karacan))
4- Alay (Ercüment Ekrem Talu ve Aka Gündüz)
5- Asildar
6- Asker Hocası
7- Aydede
8- Âyine
9- Aydınlık
10- Beşer ve Tabiat
11- Bugün
12- Büyük Mecmua
13- Cadı
14- Ceride-i Havadis
15- Ceride-i Şikâyât
16- Dergâh
17- Dersaadet
18- Diken
19- Diken
20- Edebî Mecmua
21- Efkâr-ı Umumiye
22- Fırtına
23- Güleryüz
24- Habl-i Metin
25- Hâdisât
26- Halk Sadâsı
27- Hukuk-ı Beşer
28- İdrâk
29- İfhâm
30- İkdam
31- İleri
32- İstiklâl
33- Karagöz
34- Memleket
35- Millî Mecmua
36- Minber
37- Müşterek Gazete
38- Resimli Gazete
39- Sebîlü’rreşâd
40- Servet-i Fünun
41- Tanin
42- Tercüman-ı Hakikat
43- Tevhid-i Efkâr (Tasvir-i Efkâr)
44- Türk Dünyası
45- Vakit
46- Vatan
47- Yarın
48- Yeni Mecmua
49- Ferda (Adana)
50- Hayat (Adana)
51- Millî Mefkure (Adana)
52- Tok Söz (Adana)
53- Adapazarı (Adapazarı)
54- Afyon’da Nur (Afyon)
55- İkâz (Afyon)
56- Söz Birliği (Afyon)
57- Ana Türk Yurdu (Ankara)
58- Anadolu Duygusu (Ankara)
59- Anadolu’da Peyâm-ı Sabah (Ankara)
60- Anadolu Terbiye Mecmuası (Ankara)
61- Anadolu’da Yeni Gün (Ankara)
62- Anavatan Mecmuası (Ankara)
63- Bozkurt (Ankara)
64- Hâkimiyet-i Milliye (Ankara)
65- Millî Ordu (Ankara)
66- Mefkure (Ankara)
67- Anadolu’da Kalem (Ankara)
68- Şark*in Sesi (Ankara)
69- Yeşil Yuva (Ardahan)
70- Aydın İli (Aydın)
71- Azerbaycan (Bakü)
72- Doğru Söz (Balıkesir)
73- İzmir’e Doğru (Balıkesir)
74- Zafer-i Millî (Balıkesir)
75- Dertli (Bolu)
76- Gamlı (Bolu)
77- Millî Gaye (Bolu)
78- Türkoğlu
79- Arkadaş (Bursa)
80- Bursa Mecmuası
81- Ertuğrul (Bursa)
82- Hakikat (Bursa)
83- Haftada üç defa (Bursa)
84- İntibah (Bursa)
85- Kardeş (Bursa)
86- Millet Yolu (Bursa)
87- Peyâm-ı Sabah (Bursa)
88- Halk Yolu ( Çankırı)
89- Küçük Mecmua (Diyarbakır)
90- Arda (Edirne)
91- İtilâf (Edirne)
92- Paşaeli-Trakya (Edirne)
93- Satvet-i Milliyye (Elazığ)
94- Albayrak (Erzurum)
95- Ahrar (Eskişehir)
96- Hatif (Eskişehir)
97- İmdad (Eskişehir)
98- İstiklâl (Eskişehir)
99- Metanet (Eskişehir)
100- Gedikkaya (Giresun)
101- Işık (Giresun)
102- Karadeniz (Giresun)
103- Yeni Giresun (Giresun)
104- Ahenk (İzmir)
105- Akdeniz (İzmir)
106- Anadolu (İzmir)
107- Antalya’da Anadolu (İzmir)
108- Cumartesi (İzmir)
109- Efe (İzmir)
110- Halka Doğru Mecmuası (İzmir)
111- Hilâl (İzmir)
112- Hukuk-ı Beşer (İzmir)
113- Islahat (İzmir)
114- Sulh ve Selâmet (İzmir)
115- Şark (İzmir)
116- Yeni İzmir (İzmir)
117- Kayseri Gazetesi (Kayseri)
118- Misâk-ı Millî (Kayseri)
119- Babalık (Konya)
120- Hak Yolu (Konya)
121- Halk (Konya)
122- İntibah (Konya)
123- Öğüt (Konya)
124- Wilson (Manisa)
125- Amâl-i Milliye (Maraş)
126- Menteşe (Muğla)
127- Azim (Ordu)
128- Güneş (Ordu)
129- Muvaffakiyet-i Milliyye (Ordu)
130- Yeni Adana (Pozantı)
131- Ahâli ( Samsun)
132- Aks-i Sadâ ( Samsun)
133- Fırtına ( Samsun)
134- Hayat ( Samsun)
135- Samsun’da Hilâl ( Samsun)
136- Varlık (Sarıkamış)
137- Birlik (Sivas)
138- Dilek (Sivas)
139- Gaye-i Milliye (Sivas)
140- İrade-i Milliye (Sivas)
141- Fecir (Trabzon)
142- Güzel Trabzon (Trabzon)
143- Hak (Trabzon)
144- İkbâl (Trabzon)
145- İstikbal (Trabzon)
146- Zafer (Trabzon)

Millî Mücadele’nin karşısında olan basın yayın organları ise şunlardır:
1- Ümit (İstanbul)
2- Alemdar (İstanbul)
3- Peyam-ı Sabah (İstanbul)
4- İstanbul (İstanbul)
5- Ferda (Adana)
6- Adana Postası (Adana)
7- Rehber (Adana)
8- Selamet (Trabzon)
9- İrşat (Balıkesir)
10- Köylü (İzmir)
11- Zafer

Bir Cevap Yazın