Mermer nedir?

Doğal süreç içinde dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmeye maruz kalması sonucu oluşan mermer, büyük oranda Kalsiyum Karbonat(CaCO3)  içermektedir. Dünya genelinde çıkarılan farklı mermer türlerinin Kalsiyum Karbonat bileşimi farklı olsa da, tüm mermer çeşitlerinin %90 ile %98 aralığında CaCO3içerdiği söylenebilir. Kalsiyum Karbonat’a nazaran çok düşük oranlarda Magnezyum Karbonat(MgCO3) da içeren mermerin yapısında ayrıca bazı farklı mineraller de bulunabilmektedir. Mermer büyük oranda Kalsiyum Karbonat kristallerinden oluştuğu için yapısındaki esas mineral Kalsit olarak kabul edilir. Silis, mika, fluorin, feldspat, silika ve demiroksit gibi bazı organik maddeler de mermer yapısına katılabilir.

Nadiren rastlanılan farklı renklere sahip olan mermer türleri bulunmasına rağmen mermerin genel rengi beyaz ve gridir. Dünya genelinde çıkarılan farklı mermer türlerinin oluşum süresine etki eden farklı maddeler, mermerin kırmızı, mavi, pembe veya kırmızı gibi değişik renklere sahip olmasına da neden olabilir. Bazı farklı minerallerin oluşum sürecine etki etmesi ile siyah renge sahip olan mermer türleri de olmasına rağmen bu tür siyah mermerlerin nadir olduğu söylenebilir. Fiziksel görünümleri açısından farklı mermer türleri değişik renklere sahip olsa da, mikroskop altında incelendiğinde tüm mermer türlerinin benzer şekilde birbirine kenetlenmiş Kalsit kristallerinden oluştuğu görülür.

Günümüzün modern endüstrisi için önemli bir hammadde olan mermerin ticari değeri de sahip olduğu özelliklere göre değişmektedir. Endüstriyel kullanım açısından incelendiğinde kesilebilen ve parlatılabilen tüm taş türleri mermer olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel açıdan büyük boyutlarda çıkarılan, kesilebilme özelliğine sahip olan ve cilalandığında parlak bir görünüme sahip olan tüm taş türleri mermerdir. Bu doğrultuda incelendiğinde fanolit, diyabaz, granit, serpantin, siyanit gibi magma kaynaklı kayaçlar da mermer olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde kanuni olarak da mermerin belirli bir tanımı mevcuttur ve ticari kullanım için bu yasalar esas alınır.

5 Haziran 2004 tarihli 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Kanunu gereğince mermer; 2. grup tüm madenleri, dekoratif taşları, bazaltı ve siyeniti kapsamaktadır. Ayrıca granit, andezit, kalsit, kalker, traverten, andezit ve benzer taşları da Maden Kanunu’ndaki tanıma göre mermer sınıfına girmektedir. İnsanoğlunun binlerce yıldır gerek mimari alanda gerekse de sanat eseri yapımında kullandığı bir malzeme olan mermer, oldukça farklı türlerde ve boyutlarda kullanılmıştır. Antik yapılarda mimarinin daha görkemli bir kimlik kazanmasını sağlayan mermer, günümüzde de pek çok farklı alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın