Markalaşma nedir?

Markalaşma; pazarlanabilir, satışa sunulabilinen her ürün veya hizmetin kendi ayırt edici özelliklerini, ön plana çıkartmak sureti ile izlediği yol, yöntemdir. Markalaşma bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Kişisel markalaşma 2000’li yıllarda ön plana çıkmış olup, ‘her birey bir markadır’ önermesini karşımıza çıkarmaktadır. Teoride kabul edilse de, bütünlük anlamında markalaşmanın önemini yitirmesine de sebep vermektedir.

Kuruluş, üretici, markalaşma yolunda ürünün kendisi kadar, reklam ve pazarlamayı da ön planda tutmaktadır. İsim tescilinden sonra başlayan markalaşma süreci çok iyi analiz edilip, değerlendirilerek adım atılmalıdır. Bu konularda vakıf kişiler, bireysel veya ekip olarak markalaşma stratejilerini ortaya koymaktadır. Piyasa araştırmaları, ürüne karşı denek psikolojisi dahil bir çok detay değerlendirilir. Ambalajlamanın dahi alıcı üzerinde artı ve eksi değer yönleri bulunmaktadır.

Markalaşma ürünün adı ve görsel kimliğinin ön planda çıkmasını amaçlar iken tüketiciler markalaşmaya karşı yeni eğilimler göstermiştir. Tüketicinin güven duyma ihtiyacı; markalaşmanın en önemli unsurlarından kılınmıştır. Markaların sadece, ürün, isim, logo anımsatmaları yeterli olmamakta, birincil olarak güven duyulması gerekmektedir. Duyulan bu güven bir markayı; iyi marka ve ya kötü marka olma yolunda irdelemektedir.

Bir Cevap Yazın