Unicef nedir?

Dünya genelinde çocuk haklarının korunması ve savunmak için çalışmalar yapmak için çalışan bir organizasyon olan Unicef (United Nations International Children’s Emergeny Fund, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), 1946 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulmuştur. Unicef organizasyonun ismi her ne kadar daha sonra değiştirilmiş ve içindeki “uluslararası ile acil” kelimesi çıkarılmış olsa da, fonun kısaltma ismi Unicef şeklinde anılmaya devam edilmiştir. Çocuk haklarının uluslararası arenada savunulması kadar bu hakların tanıtılmasıyla da ilgilenen Unicef, dünya çocuklarının temel ihtiyaçlarının karşılanması için yardım organizasyonları düzenlemektedir. Unicef tarafından yürütülen çalışmalar doğrudan çocuklara yardım ulaştırmak gibi fiziksel aktiviteleri kapsadığı gibi, aynı zamanda bu tür yardım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gereken maliyetin de karşılanması için finansman yaratmayı da içerir.

Dünya çocuklarının her alanda temel ihtiyaçlarının mümkün olan en iyi seviyede karşılaması için hizmet veren Unicef, çocuk haklarında dünya genelinde “kalıcı” etik değerler oluşmasını da kendine görev edinmiştir. Çocuklara yönelik olumsuz davranışların da karşısında olan ve bu tür tutumların değiştirilmesi ya da var olan davranışların engellenmesi için faaliyetler düzenleyen fonun etkinlikleri dünyanın birçok farklı ülkesinde devam etmektedir. Gerek fiziksel gerekse de psikolojik açıdan çocukların en ideal şartlarda gelişim göstermesini sağlamak adına organizasyonlar düzenleyen Unicef, tüm bu şartların oluşmasının “evrensel bir hak” olduğu görüşünü savunmaktadır.

Maddi kaynaklar yaratmak için ülke yönetimleri ve ticari işletmelerle diyalog kuran Unicef, faaliyetlerinin finansmanı için kaynak arayışında bulunmaktadır. Savaş kurbanı olan çocuklara öncelikli olarak yardım hizmetleri ulaştırmayı amaçlayan fon, yoksulluk sınırının altındaki ülke çocuklarına da öncelik vermektedir. Refah seviyesi düşük ülkelerde gerekli şartlara sahip olmayan çocuklar için daha kapsamlı ve uzun vadeli çözümler sunmaya çalışan Unicef, doğal afetlerde de yardım elini uzatmak için hızlı davranmaya çalışmaktadır. Doğal afet durumlarında bölgenin gördüğü zarara göre yardım önceliğini değiştirebilen organizasyon, yıkım sebebiyle oluşan şartların iyileştirilmesi ve ailelerin çocuklara gereken bakımı sağlayabilmesi için hizmetler sunmaktadır.

Şiddet ve istismarın da engellenmesi için toplumun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürüten Unicef, çocuk istismarının önlenmesi ve çocuklara uygulanan şiddetin tamamen sona erdirilmesi için geniş içerikli organizasyonlara imza atmaktadır. Şiddet mağduru olan çocukların koruma altına alınması için hizmet sunan fon, özel koruma ve kapsamlı rehabilitasyon faaliyetleri de yürütmektedir. Birleşmiş Milletler bünyesindeki diğer insani yardım kuruluşları ile eşzamanlı olarak çalışan Unicef, olağandışı durumlarda ve kriz hallerinde çocuklara bakan ailelerin de rahatı için çalışmalar yapabilmektedir. Unicef etik olarak herhangi bir taraf tutmadan ve herhangi bir kurum ya da kuruluşun çıkarını gözetmeden hizmet vermektedir. Fon herhangi bir ayrımcılık yapmadan yardım eli uzatan herkesle işbirliği içine girmektedir.

Bir Cevap Yazın