Kurumsallaşma nedir?

Dünya ekonomisinin giderek daha küresel ve şeffaf bir hale gelmesiyle birlikte şirketler için özellikle belirli bir büyüme grafiğinden sonra adeta kaçınılmaz hale gelen kurumsallaşma süreci, şirket yapısının daha işlevsel bir şekle getirilmesi ve şirket içindeki birimlerin önceden belirlenen bir sistem dahilinde kadrolaşmasıdır. Şirketin ticari hayatında sürdürdüğü tüm faaliyetler kurumsallaşma başlığı altında incelenir. Üretim, insan kaynakları, dağıtım, muhasebe, satın alma, satış ve pazarlama gibi firma bünyesinde sürdürülen tüm faaliyetler, kurumsallaşma sürecinde “önceden belirlenen sistem” bünyesinde gelişir.

Firmaların çalışma prensiplerine ve hizmet verdikleri sektöre göre belirledikleri kurumsallaşma süreci, firmanın rakiplerinden ve piyasa şartlarından bağımsız olarak geliştirdiği bir adımdır. İşin “nasıl” yapılacağından firma bünyesinde çalışan personelin “nasıl” çalışacağına kadar firmanın tüm ticari faaliyetlerinin belirlenen sistematik dahiline oturtulması, şirketin kurumsallaşmasının ilk adımıdır. Firmanın içine girdiği kurumsallaşma süreci, firma çalışanlarının yapacağı tüm hamlelerin önceden belirlenen sistem çerçevesinde yapılmasını da kapsar. Bu anlamda kurumsallaşmanın firma faaliyetlerini belirli bir düzene göre belirlemesi olduğu da söylenebilir.

Kurumsallaşmanın firmalar için ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek vermek gerekirse; firma bünyesinde çalışan bir personelin yalnızca tek bir kişi ile çalışması halinde, çalıştığı kişinin firma ile herhangi bir işi olmadığında bu personelin yapacak işi yok demektir. Kurumsallaşmasını tamamlamamış firmalarda yaygın olarak görülen bu durum, ilgili personelin çalıştığı kişilerin herhangi bir talebi olmaması durumunda ne yapacağının önceden belirlenmemesinden kaynaklanır. Kurumsallaşma firma çalışanlarına hangi durumda ne yapmaları gerektiğini önceden söylediğinden, personelin çalıştığı gerçek veya tüzel kişiler firmadan herhangi bir talepte bulunmasa dahi firma çalışanları farklı alanlar da faaliyetlerini sürdürebilir.

Şirketlerin farklı birimlerinde belirli müşterilerle çalışan personeller, bu müşterilerin firmadan herhangi bir talepte bulunmaması halinde “boş” kalabilir. Firma çalışanının herhangi bir talep ile karşılaşmaması halinde boş kalması iş verimliliğinin düşmesi ve firmanın kaynaklarının boşa harcanması manasına geldiğinden, kurumsallaşma ile tüm personellerin önceden bu tür durumlarda hangi alan üzerinde çalışması gerektiğinin belirlenmesi gerekir. Firmanın kurumsallaşması faaliyetlerinin de profesyonel bir sistem tarafından organize edilmesi manasına gelerek, firmanın daha verimli hale gelmesini sağlamaktadır.

Rahnansaika

Bir Cevap Yazın