Kurumsal sorumluluk nedir?

kurumsal sorumlulukKüreselleşme rüzgarlarının ekonomiden yana estiği günümüzde; küçük, orta ve büyük ölçekli demeden tüm firmalar dünyanın dört bir yanındaki kaynakları kullanarak ma ve hizmet üretmektedir. Rekabetin kıran kırana geçtiği iş dünyasında bir adım önde yer almak için tüm işletmeler maliyetlerini azami seviyeye indirerek karlılık oranını yükseltmeye çalışırken, “iş haricinde bir yaşam olduğunu” bazen unutabilir veya unutmak isteyebilirler. Tam da bu aşamada devreye giren kurumsal sorumluluk; insan odaklı düşünerek geleceğin dünyasının yaşanabilir kalmayı sürdürmesi için ekonomik faaliyetlerde kamu yararının “birinci sırada” tutulmasıdır. Firmaların “içinde yaşadığı yani beslendiği” toplumun bir parçası olduğunu unutmaması gerektiği manasına da gelen kurumsal sorumluluk, tüm ekonomik faaliyetlerinde toplumun ve şüphesiz insanlığın yararının gözetilmesini amaçlamaktadır.

Sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarının düzenlediği faaliyetlere maddi manevi katılım göstermek de kurumsal sorumluluğun bir parçası iken, bu örgüt ve kuruluşların” gerçekleştirmek istediği projelerin hayata geçirilmesine aracılık etmek de bu konusu kapsamaktadır. Kamunun yararı adına yapılan eylemler kadar fikirlerin de desteklenmesi, tüm ticari işletmelerin temel önceliklerinden biri olmalıdır. Kurumsal sorumluluğun ülkemizde bazı firmalar tarafından yanlış anlaşıldığı ya da anlaşılmak istendiği söyleyenler de bulunmaktadır. Bu düşünceye sahip kişiler, ülkemizdeki firmaların müşterileri memnun etmek ile kamu yararına faaliyetlerde bulunmak arasındaki farkı anlamadığını söylemektedir.

Kurumsal sorumluluk sadece firmanın müşterilerini memnun etmek için bir takım faaliyetler düzenlemesi ya da düzenlenen projelere katılım göstermesi değil, toplumu ilgilendiren eylemlere gönüllü olarak katılması ve bu tür projeleri bizzat kendisinin geliştirmesidir. Müşteriler kadar “çalışanların” da toplumun bir parçası olduğu unutulmamalı ve herkes yararına eylemler yapılmalıdır. Geleceğin dünyasına dair firmalar tarafından oluşturulan fikirleri ve bu fikirlerin hayata geçirilme sürecini kapsayan kurumsal sorumluluk, tüm bunların ötesinde lokal ve küresel ticari faaliyetlerde de firma adına avantaj sağlamaktadır. Son yılların popüler kelimesi olan “markalaşma”, dünyanın birçok ülkesinde firmaların kurumsal sorumluluk kapsamında sosyal projelere katılım göstermesi olarak algılanmaktadır.

Markalaşma sürecinin önemli adımlarından olan kurumsal sorumluluk projelerinin oluşturulması ve mevcut projelere katılım gösterilmesi, firmanın toplum gözündeki itibarının muazzam derece artmasını sağlamaktadır. Marka olmayı başaran firmalar, reklamlarında dahi pazarladıkları mal ve hizmetlerin ne kadar kaliteli olduğunu anlatmazlar çünkü zaten bir marka oldukları için “pazarın en kalitesini” olduklarını bilirler. Bu nedenle markalaşmayı başaran firmalar isimlerini, katılım gösterdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle ve kurumsal sorumluluğa verdikleri önemle duyurmak ister. Ticaret bilinci ve vizyonla da alakalı bir konu olan kurumsal sorumluluk, kurumsallaşma ve markalaşma gibi küresel ekonominin en çok önem verdiği konuların ayrılmaz bir bütünü haline gelmiştir.

Bir Cevap Yazın