Kristof Kolomb kimdir?

Kristof KolombKristof Kolomb, Cenovalı, kaşif ve denizcidir. 1451 yılının Ekim ayında doğmuştur. Genç yaşlarda harita yapmaya ve sehayat etmeye olan merakı ile dikkat çekti. 1472 ve 1473 yıllarında Akdeniz’de korsanlık yaparak denizciliğe başladığı bilinir.

Kristof Kolomb, “Amerika’yı keşfeden kişi” olarak tanındı. Ancak, bu bilgide hatalı olan bazı yönler vardır. Zira; Kristof Kolomb 1492 yılında Atlantik Okyanusu’nu aşıp, Kuzey Amerika’ya vardığında, vardığı yerin Hint Adaları olduğunu zannetmekteydi. Yani, burasının yeni bir anakara olduğunun bilincinde değildi ve bu durumu da öğrenemeden 20 Mayıs 1506 tarihinde öldüğü bilinir.

Kristof Kolomb büyük ve maliyetli sehayatini gerçekleştirebilmek için İspanya Kraliçesinden ricada bulunmuştur. Kraliçe kendisine yapılan teklifi altı yıl sonra kabul etmiş, gemide İspanya bayrağının bulunmasını da şart koşmuştur. Kristof Kolomb, 3 Ağustos 1492’de 120 kişiden oluşan mürettebatı ve Santa Maria, Nina, Pinta adlı gemileri ile seyahatine Palos Limanı’ndan başlamıştır. 3 Eylül’de Kanarya Adaları’na, 12 Ekim’de Bahama Adaları’na ulaşılmıştır. Ancak, ekipten çatlak sesler, isyan kımıldanmaları yükselmeye başlamıştı artık. Santa Maria gemisi Hindistan’a vardıklarını zannettikleri yerde karaya oturunca Kristof Kolomb 39 kişiyi burada bırakıp yoluna devam etmiştir. Burada bırakılan kişilerin yerlilere çok kötü davrandığı sayılarını azalttığı kayıtlara geçmiş tarihi bir bilgidir.

Kristof Kolomb hep batıya giderek Hindistan’a ve uzakdoğuya varılabileceği inancında idi. Bu inancı kozmograf Toscanelli’nin “Sürekli batıya gidilirse, doğuya varılır” şeklindeki tezinden etkilenmiştir. Dünyanın yuvarlak olduğu hususunda bilgisi olmakla birlikte, geçmiş çalışmaları değerlendirerek dünyanın büyüklüğüne ilişkin yaptığı tahminler hatalı olmuştu. Bu hatalı bilgi, yanlış öngörü getirmiş ve Kristof Kolomb Amerika’ya vardığında Hindistan’a varmış olabileceğine ihtimal vermiştir.

Kristof Kolomb’un Amerikayı keşfettiği iddiasi ile ilgili bir başka husus ise Amerika kıtası aslında yüzlerce yıl öncesinde İskandinav Vikingleri tarafından keşfedilmiştir. Bu keşif tarihi belgeler ile de kanıtlanmış bir tarihi olaydır. Amerika’yı keşfeden ilk kişi olduğu şaibeli olmakla beraber, Kristof Kolomb’un Amerikayı keşfeden ilk Avrupalı olduğu bilgisi kesinlik içerir.

Bir Cevap Yazın