İnsan beyninin yüzde kaçını kullanır?

insan beyniYıllardır her insanın merak ettiği ve internetin de popüler konularından olan insan beyninin kullanım kapasitesi, aslında tamamen yanlış bilgilerle dolu olan ve bilimsel bir gerçekliği bulunmayan pek çok bilgiye ev sahipliği eden bir konudur. Bilimsel olarak bakıldığında, her insan beynin tamamını kullanılır ve beyinde kullanılmayan gereksiz bir bölüm bulunmamaktadır. Birçok farklı işlemin yapıldığı beyinde yürütülen faaliyetlerin “tamamı”, insanoğlunun algısal bir deneyim olarak tanımladığı hayat süresince bilfiil kullanılmaktadır. Ancak beyin tüm gelişmelere rağmen bazı yönleriyle bir kapalı kutu olmaya devam ettiğinden, insan beyni ile “bilinç” arasındaki ilişkinin çözülmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. İnsanoğlunun beyin kütlesinin vücut geneline oranlanması halinde insanların diğer canlılara nazaran çok daha fazla bir orana sahip olduğu söylenebilir. Bazı bilim adamları yaptıkları çalışmalar ile “dil gibi çok kompleks bir unsuru muazzam derece karmaşık bir şekilde kullanan bilincin”, beynin %76’sını oluşturan Neokorteksi de çok fazla geliştirdiği sonucuna varmıştır.

İnsanoğlunun hayat olarak ifade edilen unsuru algılayarak deneyimlemesini sağlayan bilincin ve ayrıca dilin, beynin bu %76’lık bölümünü oluşturan Neokorteks ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Toplam beyin kütlesinin önemli bir bölümünü oluşturan ve yapılan bilimsel araştırmalarda da birçok kompleks işlemin gerçekleştiği faal bir alan olduğu uzun yıllar önce saptanan insan Neokorteksinin diğer hayvanlar ile kıyaslandığında daha büyük olduğu da bilinmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar çevresel uyaranların algılanmasını sağlayan beyin sistemlerinin ise tüm omurgalılarla benzer olduğunu da göstermiştir. Bu sonuçlar ışığında bakıldığında, insan beyninin yüzde kaçını kullandığına dair cevapların belki de Neokortekste aranması gerektiği söylenebilir. Ancak bilinç olarak ifade edilen kavramın beyinde aranmasına yönelik çalışmalarda Neokorteks kadar beyin sapının da oldukça faal olduğu görülmüştür.

İnsan beyni; dur durak bilmeden çalışan dev bir işlemci, tüm bu işlemlerin yapılmasına destek olarak birçok fiziksel donanım, tüm bu sistemin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan yazılımı da içeren oldukça kompleks bir bütündür. Dolayısı ile bu bütünün insanoğlunun hayatı boyunca tamamı faal bir şekilde çalışmakta, bir başka değişle her insanın beyninin tamamını “farkında olarak ya da olmayarak” çeşitli zamanlarda kullanmaktadır. Yakıt olarak Glukoz kullanan beyin kütle olarak bakıldığında yaklaşık olarak toplam vücudun %2’sini oluşturuyor olmasına karşın kişinin harcadığı toplam enerjinin neredeyse %20’sini tek başına tüketmektedir. İnsanlar beyinlerinin birçok farklı bölümünü çok farklı şekillerde; düşünce, soyutlama ve mantık gibi inanılmaz derece karmaşık işlemler için kullanmaktadır.

Bir Cevap Yazın