Kişilik testleri nedir?

Kişilik insanın karakter ve yetenekleriyle doğrudan ilişkilidir. Mesleğinizi icra ederken bulunduğunuz iş ortamında kişiliğinizin uyum üzerinde ciddi bir etkisi olduğu iddia edilmiştir. Bu sebeple bir kişi işe alınacağı zaman o kişinin hem karakter olarak hem de yetenek olarak bu işe ne kadar uygun olduğu tespit edilmelidir. Bu tespitler ancak çeşitli kişilik testlerine başvurularak yapılabilir.
Bireyin kişilik özelliklerini tespit etmeyi amaçlayan bu testler temel projektif ve objektif kişilik testleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Objektif kişilik testleri, yapılan2013-Pmyo-Kişilik-Testidırılmış bir ürünün sunulduğu, puanlamanın standart olduğu ve yorumlama prosedürünün mevcut olduğu testlerdir. Objektif testler gurubuna kağıt kalem testleri girmektedir. Yapılandırılmamış olan test malzemeleri karşısında bireylerin ana motiflerini ve kişilik örüntülerini değerlendiren testler Projektif testlerdir. Bireyin kişisel dinamikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verirler .
Objektif Kişilik Testleri
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI )
Minnesota Üniversitesi’nde 1943 yılında geliştirilen bir envanterdir. Daha çok klinik amaçlarla kullanılan objektif bir kağıt kalem testi olarak bilinir. Bu test 566 soru, 10 klinik alt test ve 3 geçerlik skalasından oluşmaktadır. Genellikle 16 yaş ve üzeri kişilerin psikolojik halleri ile ilgili ayrıntılı bilgi vermekte ve tanımlamaya yardımcı olmaktadır. Kişiden kişiye değişmekle beraber ortalama olarak 60-90 dakika kadar sürmektedir.

Semptom Değerlendirme Ölçeği (SA-45 )
SA-45 daha çok klinik amaçlarla kullanılmakta olan objektif bir kağıt kalem testidir. Bu test 45 soru ve 9 alt boyuttan oluşmaktadır. SA-45, kısa sürede bireylerin psikolojik durumunu ile ilgili genel bir tarama yapılmasına olanak sağlar. Genellikle ileri düzeyde klinik değerlendirmelerin ve terapi planlarının yapılmasında son derece etkili olan bir değerlendirme aracıdır.

Beck Depresyon Envanteri
Beck tarafından 1961 yılında geliştirilmiş ve 1972 yılında revize edilmiştir. Bu test 21 maddeden oluşmaktadır. Beck Depresyon Envanteri, kısa zaman içerisinde süratli bir şekilde kişinin depresif semptomlarını tarayabilmesi bakımından klinisyenler tarafından sık sık kullanılmaktadır.

Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri
Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, sürekli kaygı ve durumluk kaygı olmak üzere iki alt ölçek ve 40 maddeden oluşan bir test tipidir. Durumluk kaygı alt ölçeği adından da anlaşılacağı üzere kişilerin durumsal ve belirli bir zaman dilimindeki kaygı semptomlarına ilişkin maddelerden oluşmakta iken sürekli kaygı alt ölçeği ise, bireylerin genel kaygı düzeyini ölçmektedir.

Kişilik Envanteri (16PF)
16 alt boyut ve 5 global faktörden oluşmaktadır. Catell tarafından 1949 yılında geliştirilmiştir. Problem Çözme, Sıcakkanlılık, İhtiyatlılık, Strese Tolerans, Kendine Yeterlilik, Baskınlık, Canlılık, Kurallara Bağlılık, Ketumluk, Değişime Açıklık, Kendini Sorgulama, Sosyal Girişkenlik, Duyarlılık, Soyuta Odaklılık, Mükemmeliyetçilik ve Gerginlik olmak üzere temel 16 kişilik boyutunu ölçmektedir.
Projektif Kişilik Testleri
Rorschach (Exner)
1921 yılında Herman Rorschach tarafından geliştirilen ve kişilik testleri arasında en çok kullanılan testlerden biridir. Bütüncül ve sistematik bir yaklaşıma sahip olması nedeni ile uzmanlarca sıklıkla kullanılmaktadır.

Tematik Algı Testi (T.A.T)
Henry Murray tarafından 1938 yılında geliştirilen, bu test farklı resimlerden oluşan 20 karttan oluşmaktadır. Erkekler ve bayanlar için ayrı kartların kullanıldığı test, 10 yaşın üzerindeki herkese uygulanabilen bir testtir.

İnsan Çizimleri Testi (Figure Drawings Test)
İnsan, aile, ev ve ağaç gibi çeşitli çizimlerinin yaptırıldığı projektif bir test tipidir. Daha çok diğer kişilik testleriyle beraber bir batarya içinde sunulmakta, yorumlaması uzmanlık gerektiren bir testtir.

Bir Cevap Yazın