Kira kontratı nasıl yapılır?

kira kontratıÜlkemiz kanunlarında yapılan son düzenlemeler ile gerek ev sahibinin gerekse de kiracının hakları büyük oranda korunsa da, hala birçok insan kira kontratı konusunda dikkatsiz davrandığı için sonraki süreçte sorun yaşamaktadır. Hukuk dilinde yer alan Eski Türkçe tabirleri kullanmadan herkesin anlayabileceği şekilde kira kontratının nasıl yapılması gerektiğinden bahsetmek gerekirse; ev sahibi ile kiracı arasında yapılan bir anlaşma olan kira kontratlarında dikkat edilmesi gereken pek çok husus olmakla birlikte temel ilke, her iki tarafında dileklerini “evin kiralanması eylemi gerçekleşmeden önce” yazılı bir ifade ile belirtmesidir. Kira bedelinden evdeki taşınmazlara, tahliye şartlarından ödeme periyotlarına, gecikme faizlerinden kontratın başlangıç ve bitiş tarihinin net bir şekilde belirlenmesine kadar gelecekte yaşanabilecek tüm sorunların önceden kira kontratı aracılığı ile ortadan kaldırılması mümkündür. Zira kira kontratı, yaşanması muhtemel sorunlarda her iki taraf içinde hukuki bir dayanak haline dönüşecektir.

Kira kontratı yaparken özellikle;

 • Kiracının evi, ev sahibinin izni olmadan başkasına kiraya veremeyeceği,
 • Mesken olarak kiralanan taşınmazın büro olarak kullanılamayacağının,
 • Elektrik, doğalgaz ve su kullanımına bağlı olarak doğacak borcun kime ait olduğunun,
 • Apartman aidatları ve belediye tarafından bakım ücretlerinin kim tarafından ödeneceğinin,
 • Kiracının apartman yönetimindeki haklarının açık bir şekilde belirtilmesi,
 • Kiralanan meskenin içinde bulunan eşyaların yani demirbaşların, dairenin boyalı olup olmadığının, elektrikli ve elektronik aletlerin çalışır durumda olup olmadığının,
 • Kiralanan meskende kiracının tadilat ve yenileme hakkının olup olmadığının,
 • Kiralanan yapıda meydana gelen ve kiracının yaşamını etkileyen olumsuzluklarda yapılacak olan yapısal tamirat işlemlerinin kim tarafından ödeneceğinin,
 • Meskende yapısal değişiklik yapılması söz konusu olduğunda tahliye anında bu değişikliklerin eski haline getirilip getirilmeyeceğinin,
 • Kiracının kontratın bitim tarihinde sözleşmeyi yenilememesi söz konusu ise, bunu ne kadar önceden belirtmesi gerektiğinin,
 • Kiracının mesken adresini kanuni ikametgahı olarak kabul ettiğinin ve tüm tebligatları bu adresten kabul edeceğinin,
 • Kira bedelinin, ödeme şeklinin, ödeme periyodunun ve ödeme tarihinin belirlenmesi,
 • Sözleşmenin bitim tarihinde aksi belirtilmedikçe kontratın otomatik olarak yenileneceğinin ve kira bedeline ne kadar zam yapılacağının,
 • Kiralanan konutta meydana gelebilecek tüm hasarlarda sorumluluğun kiracıya ait olacağının,
 • Kiracının ikamet süresi boyunca kullandığı elektrik, su, doğalgaz gibi kullanıma bağlı olarak doğan borçlardan sorumlu olduğunun,

Belirtilmesi gerekir.

Tüm bu hususların genel anlamda bilgi vermek amaçlı olduğu unutulmamalıdır. Kiracılar ve ev sahiplerinin kendi çıkarlarını korumak için kira kontratına özen göstermesi, doğacak sorunlarda mağduriyet oluşmaması açısından bilhassa önemlidir. Ayrıca bu şartlar dışında hem ev sahibi hem de kiracı kira kontratına farklı maddeler de ekleyebilmektedir. Unutulmaması gereken, evin kiralanmasından önce akla takılan her sorunun cevabının alınması ve alınan bu cevapların da yazılı bir ifade ile kira kontratına nakledilmesi gerektiğidir.

Bir Cevap Yazın