Kavun hastalıkları nelerdir?

1. KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞI ( Phytophthora capsici)
Hastalık bitkinin değişik dönemlerinde ve organlarında görülmektedir. Erken dönemde enfeksiyon olduğunda fideliklerde çökerten olarak etkili olan hastalık, daha ileri dönemlerde bitkilerin kök boğazında önceleri koyu yeşil zamanla kahverengi siyaha dönüşen bir renk değişimi meydana gelmektedir. Bu renk değişimi kök boğazını kuşak gibi sarar ve enfeksiyon kök bölgesine kadar ulaşır, kök kabuğu kahverengi bir renk alır ve sonra çürür. Bitkiler solamaya başlar ve bitki kendisini toparlayamaz. Hastalıktan korunmak için tohumlar hastalıksız, sağlıklı bitkilerden sağlanmalıdır. Fidelikler hastalıksız ve temiz yerlerde kurulmalıdır. Fideler aşırı sulanmamalı ve sık sık havalandırılmalıdır. Dikim mutlaka karık usulü yapılmalıdır. Fideler karıkların sırtına dikilmelidir.
kavunhastalık
2- MİLDİYÖ HASTALIĞI (Pseudoperonospora cubensis)
Hastalık yapraklar üzerinde küçük, soluk yeşil ya da sarımsı lekelerle kendisini gösterir. Hastalık ilerledikçe bu lekeler giderek koyulaşır. Yaprağın alt yüzünde ve bu lekelerin altında gri veya menekşe renginde küf tabakası meydana gelir. Şiddetli şekilde hastalanan yapraklar sararır, kahverengileşir. Yaşlı yapraklar kısa zamanda kurur. Daha sonra taze ve genç yapraklar da kurur ve bitki ölür. Hastalıktan korunmak için sık dikim yapılmamalı, yapılmış ise zamanında seyreltme yapılmalıdır. Kimyasal ilaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk mildiyö belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. • İlaçlamalar hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. •

3- SOLGUNLUK VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.) Hastalık etmenleri, tek tek ya da bir arada tohumun çimlenmesiyle başlayan ve bütün vejetasyon devresi boyunca bitkileri enfekte ederler ve zarara neden olurlar. Çimlenme ve çıkışı takiben fide döneminde kök çürüklüğü (çökerten) hastalığına yol açarlar. Hastalığı önlemek için ekim nöbeti uygulanması yapılmalıdır. Sırta dikim yapılmalı ve sulama esnasında kök boğazına suyun değmemesine dikkat edilmelidir. Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır. Hastalığa dayanıklı olan çeşitler yetiştirilmelidir. Hastalığa yakalanmış bitkiler sökülüp yok edilmelidir.

4- ANTRAKNOZ HASTALIĞI (Coletotrichum lagenarium)
Antraknoz yapraklarda esmer ya da siyaha yuvarlağa yakın lekeler halinde kendisini göstermektedir. Lekeler birleşip büyür buruşup parçalanırlar. Bütün yaprak hatta bütün bitki kuruyarak ölebilir. Hastalığı önlemek için tohumluk hastalığın görülmediği tarla ya da bölgelerden alınmalıdır. En az 3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. Tarladaki hastalıklı bitki artıkları yok edilmelidir. Hastalığın sürekli olarak görüldüğü yerlerde dayanıklı tohum kullanılmalıdır.

5- KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea)
Her bitkide birbirinden farklı belirtiler görülebilir. Hastalık genel olarak gövde ve meyvelerde zarara neden olur. Lekeler önceleri toplu iğne başı büyüklüğünde olup bitkinin iç kısmında gelişerek genişler ve dokulara kadar yayılır. Bitki dokusu çatlar ve konukçunun su kaybına yol açar. Gövde ve meyve sapı lekelerinden dolayı meyve dökümü gerçekleşmektedir. Hastalığı önlemek için seralarda iyi bir havalandırma yapılmalı, sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi önlenmelidir. Hava akımını sağlamak için sık dikimden kaçınılmalıdır. Hastalıktan zarar görmüş bitkiler sökülerek yok edilmelidir. Dengeli gübreleme ve iyi bir bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı olarak gelişmeleri sağlanmalıdır. Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlanmaya başlanmalıdır. İlaçlamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

6- KAVUN KIZILBÖCEĞİ (Rhaphidopalpa foveicollis)
Erginleri 6,5-7 mm boyundaki kızılböceğinin vücut şekli uzun ve silindiriktir. Son derece hareketli bir böcektir. Larva limon sarısı renginde ve ince uzun yapıdadır. Olgunlaştığı zaman 10-15 mm boya ulaşır. Yılda 2-4 kere döl verir. Kavun kızılböceğinin hem ergini ve hem de larvası zararlıdır. Hastalığı önlemek için tarlada sonbahar ya da erken ilkbaharda derin sürüm yapılması kışı geçirmek için bitki artıkları ya da toprakta bulunan erginlerin yok edilmesi bakımından son derece yararlıdır. İlaçlama 10 gün arayla yapılmalıdır.

7- KAVUN SİNEĞİ (Myiopardalis pardalina)
Ergin sinekler 7-8 mm uzunluğundadır. Kanatları saydam görünüşlü olup üzerinde kenarları kahverengi olan sarı renkli üç adet bant bulunmaktadır. Larva şeffaf beyaz renkte olup kavunun içinde çok zor görülür. Yılda 2-3 kez döl verir. Hastalıkla mücadele etmek için kurtlanmış meyveler toplanarak derin çukurlara gömülmeli ve üzerine kireç atıldıktan sonra toprakla kapatılmalıdır. Kavun ekerken sık dikimden kaçınmalıdır. Tarlada ot temizliğine dikkat edilmelidir. Birinci ilaçlamadan sonra 15 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

Bir Cevap Yazın