Karga kurnaz ve zeki midir?

kargaKarga kargagiller familyasından corvus cinsi olan iri yapılı, pençeleri olan, düz gagalı, genellikle siyah renkli tüylü, yüksek tonda rahatsız edici bir sesi olan kuş türüdür. Büyük ve leşle beslenen türleri karakarga ya da kuzgun olarak anılır. Çıkardıkları tuhaf sesler, siyah renkleri ve parlak renkli şeylere düşkünlükleri yüzünden mitolojide ve sanatta yer alan konularda adı geçmektedir. Bazı öykülerde akılsız olarak anlatılan kargayı, araştırmalar en zeki kuş olduğunu belirlemiştir. Ses taklidi yapma konusunda oldukça başarılıdır. Yapılan araştırmalarda 100 kelime ve 50 cümle öğrenmiş olan kargalar tespit edilmiştir. Karga türlerinin arasında orman kargası, Amerikan kargası, palmiye kargası, leş kargası ve çöl kargası bulunur.

Kargaların yaşam süresi nedir?

Kargaların erkekleri 5 yılda, dişileri ise 3 yılda cinsel olgunluğa erişmektedir. Doğada yaşayan kargaların yaklaşık olarak 13 yıllık yaşamları vardır. Ancak doğadaki kargalarda 20 yaşına kadar yaşayanlarda görülür. Doğada yaşamayan kargalar ise 20 yıldan daha fazla ömre sahiptir. Tarihte Antik Yunan ve Roma döneminde kargalar uzun ömrün sembolü olarak gösterilmiş. Bu çağda yazılmış olan eserlerde kargaların yaşamlarının insan ömrünün 9 katı olduğuna dair açıklamalar bulunmaktadır. Kargaların kuzgun adı verilen türleri 200-400 yıl yaşamaktadır.

Kargaların beslenme alışkanlıkları

Buldukları her şeyi yiyen kargalar, çöpleri karıştırır, kurt, sebze, böcek, fare, mısır, böğürtlen gibi farklı yiyecekleri yerler. Yetişkin kargaların günlük ihtiyacı olan besin miktarı 300 gramın üstündedir. Palamut, incir ve ceviz gibi gıdaları da yerler. Tarlada ekinlere zarar verdiği düşünülse de, aslında ekin zararlılarını yedikleri için çiftçilerin yararına çalışmış olurlar.

Kargaların öğrenme yeteneklerini etkileyen faktörler

  • Kalıtımsal olarak aktarılan bilgiler
  • Kendilerinin öğrenmiş olduğu bilgiler
  • Sosyal çevreden öğrendikleri bilgiler

Kargalar sahip oldukları zekâlarıyla bu unsurları en iyi şekilde kullanır ve geliştirirler.

Kargaların kurnaz yapısı

Kargaların bazı türlerinde sosyal ilişkiler oldukça aktif olur. Özellikle büyük yapıda olan karakargalar yani kuzgunlar bu konuda oldukça ustadır. Genç kuzgunlar leşin üzerinden birbirlerine yiyecek toplamak için yardımcı olurlar. Kendileriyle kurnaz bir şekilde kargaşa ortamı yaratıp, diğer leş yiyenlere karşı güvenli sayılan ortamı oluştururlar. Leşe ikişer ikişer giden yaşlı kuzgunlar böylece diğer leş yiyicilerin dikkatini çekmeden, kurnazca leşi aralarında paylaşır. Kargalar kendi seslerini kullanma konusunda çok yeteneklidir. Aralarında aile olanların kendine has iletişim dilleri vardır.

Kargaların vücut yapısı ve beyni

Kargaların öğrenme konusunda çok yetenekli olduğu bilinir. Kargaların zekâsı ve diğer özellikleri beynine ait fiziksel özelliklerden kaynaklanır. Kargaların birim vücut ağırlığına düşen beyin dokusu diğer hayvanların çoğuna göre daha yüksektir. Kargaların diğer hayvanların içinde en zeki hayvanlar olarak kabul edilen şempanze ve yunuslara yakın bir zekâya sahip olduğu söylenir. Karga beyni diğer kuşların beyniyle kıyaslanamaz. Karganın beyin yapısı insan beyniyle çok benzer özelliklere sahiptir. Beyin yapısında yüksek zekâyı sağlayan ön beyin, tıpkı insanlarda olduğu gibi beynin en geniş alanını oluşturmaktadır. Kargaların kendi aralarında inanılmaz bir dayanışma ağı vardır. Bir karganın insanlar yüzünden kötü muameleye maruz olması ve zorda kalması durumunda, diğer kargalar hemen onun yardımına gelir. Karga yaralı olup uçamadığında, ona zarar verebilecekleri yanına yaklaştırmazlar. Kargaların özellikleri değerlendirildiğinde, zekâlarını yakından görebilirsiniz. Yiyemedikleri fındık, ceviz gibi kabuklu yemişleri araçların geçtiği yerlere bırakırlar, araçların üstlerinden geçip kırınca bunları toplar ve yerler.

Bir Cevap Yazın