Kara delik nedir?

Astrofiziğin en önemli inceleme alanlarından biri olan ve üzerinde bu kadar araştırma yapılmasına rağmen bilim insanlarının hakkında en az bilgi sahibi olduğu sistemlerden biri olan kara delikler, insanoğlunun içinde yaşadığı evreni anlama sürecindeki en büyük soru işaretlerinden biridir. Kara deliklerin merkezin yer alan muazzam derecedeki yoğun kütle, kara delik çevresindeki tüm madde oluşumunun merkez noktasına doğru çekilmesine neden olur. Çoğu insan farkında olmasa da, kara delikler çevresinde bulunan maddeyi içine çektiği gibi ışığı da çeker. Dolayısı ile kara delik etrafından geçen ışık da bu çekim alanından etkilenir ve kara deliğin merkezine doğru çekilir. Kara deliklerin bu muazzam derecedeki çekim gücü ışığında hapsolmasına neden olduğundan aslında kara delikler insanoğlu tarafından görülmez.

Işığın dahi kendisinden kaçmasına imkan vermeyen kara delikler son derece güçlü bir kütleye sahiptir. Kozmik bir cisim olarak tanımlanabilecek kara delikler, uzay zamanda belirli bir nitelikteki maddenin bir araya gelmesiyle meydana gelir ve merkezde çok küçük bir noktaya toplanan muazzam derecedeki kütle de kara deliğe bu akıl almaz çekim gücünü kazandırır. Işığın temel yapı taşı olan “fotonların” da kara delik tarafından çekilmesi bu kozmik cisimlerin etrafında herhangi bir ışık salınımı olmamasına neden olur ve “kara delik” ismi de buradan gelir. Tekil bir yapıya sahip oldukları için bilimadamları kara deliklerin üç boyutlu olmadıklarını ve aynı zaman herhangi bir hacimlerinin de olmadığını tahmin etmektedir. Bilimsel yönteme inanan tüm insanlar evrendeki olay ve sistemlerin tutarlı sonuçlar elde edilmesini sağlayacak deneylerle araştırılabilir olduğuna inanmasına rağmen kara delikler üzerinde herhangi bir gözlem ya da deney yapılma imkanının olmaması, bu kozmik cisimler hakkında söylenenlerin tamamının tahminden öteye gidememesine neden olmuştur.

Günümüzün gelişmiş teknoloji ile desteklenen modern biliminde hala en büyük soru işaretlerinden biri olan kara delikler, gizemli varlıkları nedeniyle fizikçilerden astronomlara birçok bilim insanının merak ettiği ve üzerinde çalıştığı alanlardan biri olmaya devam etmektedir. Einstein’ın ünlü “Genel Görelilik Kuramı” ile tanımlanmış olan kara delikler insanoğlu tarafından doğrudan gözlemlenemese de, farklı dalga boylarının kullanımını esas alan gözlem teknikleri ile keşfedilmiştir. Kara deliklerin çevresindeki oluşumların gözlemlenebilmesini de sağlayan bu dalga boylarının ortak kullanımı esas alan teknikler, kara deliğin çekim alanına giren cisimlerin özellikleri hakkında bilgi edinmesini sağlamıştır. Kara deliğin çekim alanına giren cisimler kara delik tarafından yutulmadan önce muazzam derece yüksek sıcaklıklara ulaşır. Günümüzde kara deliğin çekim alanına giren bu cisimlerin yüksek sıcaklık nedeniyle yaydığı X ışınları astrofizikçiler tarafından gözlemlenebilmekte ve analiz edilerek kara deliklerin davranışları hakkında teoriler geliştirilebilmektedir.

Bir Cevap Yazın