Kar taneleri neden birbirlerinden farklıdır?

Suyun donarak kristal hale gelmesiyle oluşan kar, dünya üzerindeki en ilginç doğa olaylarından biridir. İlk olarak Amerikalı bilim adamı Wilson Bentley tarafından kar taneleri üzerine yapılan araştırma sonucu, kar kristallerinin mikroskop ile resimleri çekilmiştir. Bentley kar tanelerinin güzelliğinden o kadar çok etkilenmiştir ki, 50 yıl boyunca kar tanelerinin resimleri çekmeye devam etmiştir. Yapılan 50 yıllık araştırma sonucunda çekilen 6000 farklı kar kristalinin hepsinin birbirinden farklı olduğu saptanmıştır.

Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar sonucu “hala” ağırlık, boyut ve desen açısından birbirin aynı 2 tane dahi kar kristaline rastlanılmamıştır. Kış aylarında kar yağdığında gökyüzünden sayısı belirlenemeyecek kadar çok ve birbirinden farklı kar kristali oluşmaktadır.

Kar kristallerinin bu kadar kendine özgü olmasında, yere ulaşana dek oldukça farklı etkilere maruz kalmalarının etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde oluşan kar taneleri, oluştukları hava koşullarına göre şekillenir. Ayrıca yere ulaşıncaya kadar farklı nem, rüzgar ve sıcaklık değerlerine maruz kaldıklarından yere ulaşana dek sürekli şekilleri değişir. Yeryüzüne ulaşana dek aynı yükte oldukları için birbirini sürekli iten kar taneleri, bu sürek içerisinde de başkalaşım geçirir.

Kar tanelerinin yapısındaki farklılığın, büyük ihtimalle oluşumlarında kullanılan suyun atmosferdeki yoğunluğuna da bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle dünya üzerindeki tüm kar tanelerinin de yapısı birbirinden farklılık göstermektedir. 1985 yılından bugüne dek kar tanelerinin resmini çeken Amerikalı bilim adamı Wilson Bentley, günümüze dek boyut ve desen olarak aynı olan kar tanesi bulamamıştır. Ayrıca laboratuar ortamında kar taneleri üzerine yapılan bazı araştırmalar, su moleküllerinin insan duygularından etkilendiğini ve bu nedenle de farklı hislere göre yapılarının değiştiğini ortaya çıkartmıştır.

Bir Cevap Yazın