Kan grupları kişilik üzerinde nasıl etkili olur?

Kan grubuna göre kişilik yapısı arasında oldukça yakın bir ilişki olduğu yapılan araştırmalarla saptanmıştır. İnsan vücudunun en önemli maddelerden biri kandır. Vücudun yaklaşık olarak, % 7-8 oranı kandan oluşur. Kan miktarında olan küçük bir azalma bile hayatı riske atabilir, kişiyi ölüme götürebilir. Kanın vücutta en önemli görevi, hücrelere ihtiyacı olan oksijeni taşımaktır. Bunun yanı sıra vücuda gerekli olan diğer maddeleri taşımak ve zararlı olan maddeleri vücut dışına atma görevini de üstlenmiştir.

Kan gruplarına göre karakter özellikleri nedir?

kan grubu

0 grubu kan grubuna sahip olan kişiler: Bu kan grubundaki kişilerin özgüveni yüksek, güçlü, dayanıklı, iyimser ve cesaretli oldukları bilinir. Girdikleri her ortama bukalemun gibi uyum sağlayacak kişilerdir. Yaşamdan zevk almayı, dünya nimetlerinden yararlanmayı iyi bilen kişilerdir. Yaşamı fazla ciddiye almaz, kendi diledikleri gibi yaşarlar. Zamana ayak uyduran, modayı yakından takip eden, bulunulan ortama kolayca adapte olan yapıları vardır. İnsanlarla olumlu ilişkiler kurmakta oldukça usta bir şekilde hareket ederler. İletişim kurmayı, ellerindeki olanakları en iyi şekilde değerlendirebilirler. Amaçlarına ulaşmak için, fazla çaba harcamalarına gerek yoktur. Uçlarda yaşamayı sevmez, mantıklı olmaya çalışırlar. Bünyeleri sağlıklı, liderlik karakterleri vardır. Başarı sağlamak için, içgüdüleriyle hareket ederler.

A grubu kan grubuna sahip olan kişiler: Bu kan grubundaki kişiler, kalabalık gruplarla baş edebilirler. Uyumlu karakterleri sayesinde kalabalık ortamlarda kendilerine yer bulurlar. Hisleri oldukça kuvvetli, araştırma yapmayı seven kişiler A grubu kana sahiptir. Dış dünyada olan tüm değişimlere karşı duyarlıdırlar. Çevreleriyle çatışma içine girmek yerine, içlerine kapanırlar. Etrafında gelişen olaylara karşı dayanıksız bir yapıdadırlar. Uyum sağlayamadıkları zaman, toplum içinde zavallı ve acınacak yapıdaki insan tipleri arasında olurlar. En belirgin özellikleri ise, paylaşımcı yapıya sahip olmalarıdır. Kendilerine ait olanları, sevdiği kişilerle isteyerek paylaşmayı bilirler. Sıkıntıları olduğunda bunu başkalarıyla paylaşmaktan kaçınır, kendi içlerinde yaşarlar. Bu grupta olan insanlar diğer kan gruplarına sahip olan kişilere göre daha az grip hastalığına yakalanırlar.

B grubu kan grubuna sahip olan kişiler: Bu kan grubunda olan kişiler konforlarına ve rahatlarına düşkün değildir. Aynı zamanda belli bir düzenleri yoktur. 0 grubuna sahip kişilere göre kararlı yapıları bulunmamaktadır. Uyumluluk özellikleri daha üstündür. Davranışlarını sistemli bir şekilde yapar, akıllı davranarak yaşamayı severler. İnsanları yönetmek, her zaman topluma egemen olmayı tercih eden yapıları vardır. Oldukça sert mizaçları bulunmakla birlikte, inatçı ve otorite sahibi kişilerdir. Bu nedenle yönetici, danışman ve askerlik gibi işler bu kişilere uygun mesleklerdir. Empati yetenekleri oldukça gelişmiş kişilerden oluşurlar.

AB grubu kan grubuna sahip olan kişiler: Bu kan grubunda olan kişiler dengeli olan B grubu ve  hassas olan A grubu özelliklerini bir arada taşırlar. Bu sebeple bu grupların karma özellikleri AB kan grubuna sahip olan kişilerde bulunur. Diğer grupların özelliklerinin tamamını karışık olarak bünyelerinde toplarlar. Kararsız ve tutarsız bir kişiliğe sahip iken, karşılarında güçlü bir disiplin ile karşılaşırlarsa, dengelerini bulabilirler. Mantıklı düşünen, çevrelerine gereken önemi veren yapılarından dolayı başarıya kolayca ulaşırlar. Detaylara önem vermeyen bir kişiliğe sahiptirler. Bu kişiler en çekici özelliği olan gruplardır. Bu kan grubuna sahip olan kişilerin sayısı, toplumda diğer kan gruplarına göre oldukça azdır.

Bir Cevap Yazın