Kan dışı hısımlık nedir?

Hısımlık, kişiler ile akrabaları arasındaki bir kan bağı dolayısıyla meydana gelen bir yakınlık ilişkisidir.kan-hısımlığı

Kan dışı hısımlığı ise, “kayın hısımlığı” ve “yapay hısımlık” olarak ikiye ayrılır.

Kayın hısımlığı; evlenme dolayısıyla eşler arasında meydana gelen akrabalıktır. Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı dereceden kayın hısımıdır. Yani bir kocanın anası, babası, kardeşi ve kardeş çocukları, büyük anne ve babaları ile karısı kayın hısımıdır.

Koca ile anası ve babası birinci dereceden kan hısımı olduğuna göre, karı ile kocanın anası, babası arasındaki ilişki birinci dereceden kayın hısımlığı olur. Tabi kocanın anası ve babası olduğu için üstsoy kayın hısımlığı, kocanın kardeşleri ile olan ilişki ise, ikinci dereceden yansoy kayın hısımlığı olarak ayrılır.

Evlenerek kayın hısımlığı alan kişiler, evlilik sona ermesiyle hısımlığı sona ermez, ölüm dahi olsa, hısımlıkları devam eder. Fakat ayrılan eşle, diğer eşin yeni evlendiği kişiler ve akrabaları arasında hısımlık  ilişkisi doğmaz.

Kayın hısımlığı sadece evlilik sebebi ile sadece karı ve koca arasında doğar. Kişinin, eşinin akrabaları arasındaki kan hısımlığı ilişkisidir. Bu yüzden dolayı, kişinin anası ile eşinin anası veya babası arasında hiçbir hısımlık doğmaz.

Yapay hısımlık; yapay yani suni hısımlık, evlat edinme sebebi ile meydana gelir. Evlat edinen ve evlatlık arasındaki sanki birinci dereceden altsoy-üstsoy ilişkisinin meydana gelmesi, mahkeme kararı ile evlat edinme şeklinde gerçekleşir.

Kan hısımlığı ile kayın hısımlığı hiçbir şekilde iptal olamazken, yapay hısımlık iptal edilebilir. Bir kişiyi evlat edindiğinizde sizin birinci derece alt soy hısımınız olurken, öz evlatlarınız var ise, malvarlığınızdan onlarla aynı derecede faydalanır. Fakat evlat edinme ilişkisi sona erdiği veya iptal olduğu anda, evlatlık ilişkisi yani yapay hısımlık da sona ermiş olur.

Evlatlık ilişkisi, sadece evlat edinen ile evlatlık arasında oluşur. Bu kişilerin hısımlarıyla aralarında bir hısımlık doğurmaz. Evlatlık olan kişi, evlat edinen kişinin mirasından öz evladı gibi hak sahibi olsa da, evlatlıkla kişinin diğer çocukları arasında hiçbir bağ kurulmaz. Yani öz çocuklar ile evlatlık olan kişi arasında hısımlık bağı kurulmaz.

Bir örnek daha verecek olursak, evli bir çift iki tane evlatlık sahibi olsalar da, bu iki evlatlık arasında kardeşlik bağı kurulamaz. Yani evlatlık olan kişi sadece evlat edinen kişi arasındaki bağ, yapay hısımlıktır. Altsoy-yansoy-üstsoy olan akrabalar ile evlatlık olan kişi arasında, yapay hısımlık bağı kurulamaz.

Bir Cevap Yazın