Kan hısımlığı nedir?

kan-hısımlığıHısımlık, gerçek kişilerle(insanlar) ilgilidir. Tüzel kişilerde hısımlık olmaz. İnsanlar arasındaki kan veya işlemsel bir bağ olmasından kaynaklı meydana gelen yakınlık ilişkisi olarak tanımlanır.

Kan hısımlığı, bir kişi ile onun kan bağı ile bağlı oldukları kişilerin arasındaki ilişkiye denir. Örneğin, anne ve baba, kardeş, anneanne ve babaanne, dede ve onların çocukları yani, hala, amca, dayı, teyze, kişinin kendi çocukları ve torunları arasındaki bağdır.

Kan hısımlığı “üstsoy-altsoy hısımlığı” ve “yansoy hısımlığı” olarak ikiye ayrılır.

Üstsoy-altsoy hısımlığı;  üstsoy ve alt soy hısımlığı, biri diğerinden üreyen kişiler arasındaki akrabalıktır. Bu hısımlığa düz çizgi hısımlığı adı da verilir. Bu hısımlık, hem baba, hem anne tarafından sınırsız olan bir bağdır. Bütün bu kişiler birbirinden üremekte ve yukardan aşağıya doğru düz bir çizgi olarak uzamaktadır. Kişinin yukarısında kalanlar üstsoy (usul), altında kalanlar ise altsoy(füru) hısımlarıdır.

Yansoy hısımlığı; bu hısımlık, medeni kanunumuzda birbirinden üremeyen fakat ortak kişiden üreyen kişiler arasındaki hısımlık olarak tanımlanır. Yani iki kişinin yansoy hısımı olması için, ortak bir kişiden gelmesi gerekir. Örnek olarak, kardeşler arasındaki bağ, kişi ile amca-teyze-dayı-hala arasındaki bağ ve amca-hala-teyze-dayı çocukları ile kişi arasındaki bağ yansoy hısımlığı verilebilir.

Aynı ortak kökenden gelenler tam kan soy hısımlığıdır. Buna örnek kardeşler verilebilir zira ortak nokta ana ve babadır.

Bir taraftan aynı, diğer taraftan farklı olanlar ise, yarım kan soy hısımlığı adı verilir. Bunlara da örnek olarak üvey kardeşler verilebilir.

Kan hısımlığının derecesi, hısımların doğum sayısıyla belli olmaktadır. Bir kimse ile onun kan hısımı olan kişi arasında kaç doğum varsa, hısımlık dereceleri de o kadardır. Örnek olarak, bir kişinin ana ve babası arasındaki hısımlık, birinci dereceden hısımlıktır. Kişinin çocukları arasındaki yakınlık da birinci dereceden olur. Çünkü arada sadece bir doğum vardır. Oysa bir kişiyle kardeşi arasındaki hısımlık, ikinci derecedendir. Çünkü burada iki doğum vardır. Biri kendi doğumu, diğeri ise kardeşinin doğumudur.

Bir kişi ile amca veya halası arasındaki hısımlık, üçüncü derecedendir. Çünkü biri kendisi, ikincisi babasının doğumu, üçüncüsü ise babasının kardeşi olan amca veya halasının doğumudur.

Bir Cevap Yazın