Kadir gecesi nasıl geçirilmelidir?

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de ‘bin aydan daha hayırlı’ olarak tanımlanan bu mübarek gece ramazanın ayının 27 gecesidir. Ancak Hz. Peygamber (sas) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş; ancak “Siz Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız.” (Buhârî, Leyletü’l-Kadir, 3) buyurmuştur.Kadir Gecesi, İslam dinine göre, Kuran’ın vahiy yoluyla Peygamber Efendimiz Muhammed’e gönderilmeye başlandığı gecedir. Nurların yeryüzüne dağıtıldığı bu mübarek gece için Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on gününde ve tek gecelerde arayın.” buyuruyor.

Bazı âlimlere göre Kadir Gecesi, Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın ümmetine mahsus bir gecedir. Mekke’de nazil olan Kadir Sûresi’nde “ “Doğrusu Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece Rab’lerinin izniyle ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner… O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” Buyrulmuştur.

Bu mübarek gecede ameller 30 bin ile çarpılıyor. İlahiyatçılar bu geceye yorgun, uykusuz veya meşguliyetli girilmemesi gerektiğini ifade etmektedirler. Kadir Gecesi sabaha kadar istiğfar, Kur’an, namaz, salavat ve dua ile değerlendirilmelidir. Ayrıca o mübarek gece boş sohbet veya gezmelerle geçirilmemeli. İbadet etme fırsatı tepilmemelidir. Günahlardan arınmanın gecesidir.

Kadir Gecesi insanlar için büyük bir fırsat olup sonsuz imkanlar sunmaktadır. Peygamber Efendimiz bu konudaki şöyle buyurmuştur: “Kim Kadir Gecesi’ni faziletine inanarak ve mükâfatını sadece Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatle geçirirse geçmiş günahlarının tamamı bağışlanır.”

Dinimizce kabul edilen gün ve geceler, dini hayatın canlanmasını ve inananların yeni bir güç kazanmalarını sağlar. Çünkü bu gün ve gecelerde Müslümanlar daha fazla ibadet ederler. Mübarek günlerin gündüzlerini oruç tutarak, gecelerini ise namaz kılarak, Ku’an okuyarak ve dua ederek geçirirler.

Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.

Müslümanların bu mübarek geceyi şu şekilde geçirmeleri ilahiyatçılar tarafından tavsiye edilmektedir:

1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumak gerekir.
2- Hiç değilse birkaç sayfa Kur’an-ı kerim okumalı.
3- Sadaka vermek yine bu gecede tavsiye edilmektedir.
4- Peygamber Efendimiz’e (sas) salât ü selâmlar getirilmelidir.
5- Cevşen, Esmaü’l-Hüsna ile evrad ü ezkarda bulunulmalıdır.,
6- Kaza, nafile namazlar kılınmalıdır.( Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.)
7- Tefekkürde bulunulmalıdır.
8- Manevî hayatta sürekli olarak diri kalabilmek için dinî içerikli okumalar yapılmalıdır.
9- Geçmişin ve nefsin muhasebesi yapılmalıdır.
10- Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmelidir.
11- Peygamber duaları başta olmak üzere mümin kardeşlerine ismen dualar edilmelidir.
12- Yakın çevre, akraba ve arkadaşlar arasındaki küslükler ortadan kaldırılmalıdır.
13- Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet edilmelidir.
14- Kurân-ı Kerim anlayarak okunmalı.
15- Hastalar, yaşlılar ziyaret edilerek mutlu edilmelidir.

Bir Cevap Yazın