Johannes Kepler kimdir?

Çağdaş astronominin kurucusu olarak kabul edilen Johannes Kepler 1571 yılında Almanya’nın güneyinde bulunan Weil’da doğdu. Kepler’in babası yoksul bir paralı asker, annesi ise bir hancının kızıydı. Başlangıçtan beri bozuk olan sağlığının üç yaşında yakalandığı ve gözleriyle ellerinin zayıf kalmasına neden olan, çiçek hastalığından sonra daha da kötüleşmesinden dolayı ailesi onun din adamı olarak yetiştirilmesine karar verdi. Çok yoksul bir aileden gelmesine karşın üstün zekasıyla dikkatleri çeken Kepler’in öğrencilik yılları parlak geçer. Ruhsal güvensizlik içinde büyüyen Kepler, önce teolojiye yönelir daha sonra Württemberg dükünün yardımıyla Tübingen Üniversitesinde sürdürdüğü öğrenimini 1588 yılında bitirdi.
kepler
1591 yılında aynı üniversitede lisansüstü çalışmasını tamamladı. Michael Mästlin’in Tübingen’ deki astronomi derslerini izleyerek Copernik sistemini benimsemesi Kepler’in yaşamı açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Daha sonra başladığı ilahiyat öğreniminin son yılında iken Graz’da ki Lutherci lisede boşalan matematik öğretmenliğine atandı. Böylece ilahiyat öğrenimini bırakmış oldu. 1594 yılında gittiği Graz’da evrenin yapısına ilişkin araştırmalarına başladı.

Henüz 23 yaşında iken Graz Üniversitesi’nin çağrısını kabul ederek astronomi profesörü, daha sonra ise kraliyet matematikçisi görevlerini yüklenir. Ancak rahat bir çalışma ortamı bulduğu Graz’da fazla kalmaz, dinsel çekişmede yenik düşen protestan azınlıkla birlikte kenti terk etmek zorunda kalır. İşssiz kalan ünlü bilim adamı, çalışmalarına yıllardan beri hayranlık duyduğu Danimarka’lı ünlü astronom Tycho Brahe’nin asistanı olur. Kepler yıldızların insanların yaşamlarını yönlendirdiği yolundaki boş inancı reddetmesine karşın, evren ile insan arasında belirli bir uyum olduğuna inanıyordu ve astrolojiye dayanan öngörüleriyle ün yapmıştı. Tycho Brahe’nin derlediği değerli astronomik gözlemlerden yararlanan Kepler, gezegenlerin hareketleriyle ilgili çalışmaları sırasında Mars’ın yörüngesini incelerken kendi adıyla anılan yasaların ilk ikisini buldu. Linz’de kaldığı 14 yıl içinde iki kitap yazan Kepler, burada üçüncü yasasını keşfetti.
1. yasası: Bütün gezegenler, odaklarından birinde Güneş’in bulunduğu elips biçimli yörüngeler üzerinde hareket eder.
2. yasası: Bir gezegeni Güneş’e bağlayan doğru parçası eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.
3. yasası: Gezegenlerin dolanım sürelerinin karesi ile Güneş’e olan uzaklıklarının küpünün oranı tüm gezegenler için aynıdır.
Bu üç yasa yarım yüzyıl sonra Isaac Newton’un evrensel kütle çekimi yasasını bulmasında belirleyici rol oynamıştır.

Dış uzaydaki gökcisimlerinden gelen ışık ışınlarının, yeri çevreleyen yoğun atmosfere girdiklerinde nasıl kırıldığı konusundaki araştırmalarının sonuçlarını yayımladı.
Kepler’in görevi astroloji almanakları hazırlamaktı. Zaten yetersiz olan maaşı çoğu kez ödenmiyordu . Soyluların yıldız falına bakarak geçimini sağlıyordu. Astronomlar için ek kazanç kaynağı gözüyle bakıp bir bakıma küçümsediği astrolojiye inanmadığı da söylenemez. Kepler Graz’dan ayrılmadan önce yayımlanan “Göksel Gizem” adlı kitabında, gezegenlerin devinimlerini geometrik çizgi ve eğrilerle belirlemiştir. O zaman bilinen altı gezegene ait yörüngelerin, belli bir sıra içinde içice yerleştirilen beş düzgün geometrik nesnenin oluşturduğu altı aralığa denk düştüğünü ispata çalışmıştı. “Yetkin nesne” denen bu çok yüzlü cisimler ise şunlardır:
1- Dört eşkenar üçgen yüzlü (piramit),
2- Altı kare yüzlü (küp),
3- Sekiz eşkenar üçgen yüzlü,
4- On iki eşkenar beşgen yüzlü,
5- Yirmi eşkenar üçgen yüzlü.

1626 yılında Avusturya’da Protestanlara karşı başlayan yıldırma ve baskı, ünlü bilim adamı Kepler’in önce Ulm, daha sonra Regensburg kentlerinde zor bir hayat sürmesine sebep oldu. 1627 yılında Tabulae Rudophinae (Rudolf Cetvelleri) başlığı altında gezegenlerin temel tablolarını yayınladı. Kepler, astroloji gibi mistik olaylara inanmasına karşın astronomi bilimine olan büyük katkılarıyla bu bilimin çehresini değiştirdi. Ünlü bilim adamı Kepler 1629 yılında Silezya’ya çağrıldı. Orada bir yıl çalıştıktan sonra, 1630 yılında Almanya’nın Regensburg kentinde öldü.

Bir Cevap Yazın