İşyeri hemşireliği sertifikası programı nedir?

hemsireÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş güvenliği yasasını yeniden düzenledi. Yeniden düzenlenen ve gelişmiş ülkelerin standartların uydurulan iş güvenliği kanununa göre bundan sonra, elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde bir iş güvenliği uzmanı ve de bir işyeri hekimi bulundurulacak. Ayrıca çok sayıda işçi çalıştıran büyük fabrikalarda bu tür güvenlik personeli sayısının daha fazla olması da yasada belirtilmiştir. Ayrıca bu personele yardımcı “diğer sağlık personeli” adıyla da işyeri hemşiresi ve sağlık memuru da işyerlerinde çalıştırılabilecek.

İşyeri hemşiresi kimler olabilir sorusunun cevabı basittir. Öncelikle işyeri hekimleri gibi sertifika sahibi olan işyeri hemşireleri görevlerini icra edebilirler. Bunun için de, yani işyeri hemşireliği sertifikası alabilmek için hemşirelik yüksekokulu mezunu olmak ya da sağlık memuru olmak gerekmektedir. Bu kişiler sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından organize edilen özel kurslarda özel bir müfredata bağlı işyeri hemşireliği eğitimi almalıdırlar. Ardından sınava girecek ve işyeri hemşiresi sertifikası almaya hak kazanacaklardır. Bakanlığın düzenlediği kanuna göre, işyeri hemşiresi olmak için bu prosedürü takip etmek şarttır.

İşyeri hemşireliği eğitiminin müfredatını bakanlık düzenler. İşyeri hemşireliği sertifika eğitim programı 95 saattir. Teorik eğitim 55 saat ve staj eğitimi ise 40 saattir. İşyeri hemşiresi olmak isteyen adayların staj eğitimleri 350 ila 500 çalışanı olan, en az bir işyeri hemşiresi ve de bir işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinde yapılmalıdır.

İşyeri hemşiresi adayları kursu ve staj eğitimini bitirdikten sonra, bakanlığın düzenlediği işyeri hemşireliği sınavına girmeli ve 100 üzerinden değerlendirilen bu sınavdan en az 70 puan almalıdırlar.

Sertifikalı işyeri hemşirelerinin görevleri; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm problemlerin saptanmasında işyeri hekimine yardımcı olmaktır. Ayrıca işyeri hemşireleri bu hususta yapılacak her türlü çalışmada işyeri hekimine yardım ederler. İşçilerin sağlık düzeyleri ile ilgili bilgi toplar ve işçilerin sağlık ve çalışma öykülerini derlerler. Periyodik muayene formunu işler, işyerinde sağlık taramaları yaparlar. Eğer şüpheli bir durumla karşılaşırlarsa bunu işyeri hekimine bildirmelidirleri. İşyeri hemşireleri, hasta ya da yaralı işçilerin hastaneye sevk işlemlerini de yaparlar. İş yeri hemşirelerinin görevleri arasında, söz konusu işyerinde yürütülecek sağlık hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı hazırlamak da bulunuyor.

Bir Cevap Yazın