İstanbul’un fethi nasıl gerçekleşti?

istanbulunfethiFatih Sultan Mehmed, padişah olur olma sürekli ayaklanma çıkayıp, huzursuzluğa neden olan Karamanoğlu beyliğine karşı saldırıya geçti. Karamanoğlu İbrahim bey Fatih Sultan Mehmed’ten özür diledi. Ve bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed affetti. Fatih Sultan Mehmed padişah olmadan önce de, Padişah olduktan sonra da: en büyük hayali olan İstanbul’ ve İstanbul boğazlarını ele geçirmek istiyordu ve bunun için sürekli planlar yapıyordu. Fatih Sultan Mehmed oldukça zeki ve kurnaz biri olduğu için Macarlılar, Sırplılar ve Bizanslılara karşı oldukça naif davranıyordu. Bizans imparatorluğu bin yılı aşkın bir süre kalmış olan bir imparatorluktu. Fakat Fatih Sultan Mehmed döneminde sadece İstanbul’dan ibaretti.

Fatih Sultan Mehmed, devrin mühendisleri ile işbirliği yaparak Şahi adı verilen toplar yaptırdı. Yıldırım Beyazid döneminde yapılan Anadolu hisarının karşısına, Rumeli Hisarını yaptırdı. Bu sayede Boğazların kontrolünü sağladı ve denizden gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı tedbir almış oldu. İstanbul’un alınmasında önemli rol oynayan Turhan Bey komutasındaki Osmanlı donanması Mora’ya gönderilerek, gelebilecek olan herhangi bir yardım donanmasını bu sayede engellemiş oldu. 400 parçadan oluşan bir donanma inşa ettiler. Fatih Sultan Mehmed İstanbul çevresine ordularını yığarken, Bizanslılarda surları sağlamlaştırıp, şehre yiyecek depoladılar. Haliç’e zincir gerdirilmesini emreden Bizans İmparatoru Konstantin, denizden gelebilecek olan tüm tehlikeleri engellemeye çalıştı. Konstantin haçlılardan yardım istedi. Fakat Papa yardım karşısında Katolik ve Ortodoks kiliseleri birleştirilirse yardım edebileceklerini söyledi. Ortodokslar, Katoliklerden nefret ederdi ve halk  “İstanbul’da Kardinal Külahı görmektense, Türk sarığı görmeye razıyız” diyorlardı. Fatih Sultan Mehmed tüm hazırlıkları bitirdikten sonra, Konstantin’e bir elçi gönderdi ve kan dökülmeden İstanbul’u boşaltmasını emretti. Fakat İmparator savaşa hazır olduklarını söyledi. Bunun üzerine 6 nisan 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmed’in önderliğini yaptığı donanma İstanbul’u kuşattı. Ordu; merkez, sağ ve sol olmak üzere üçe ayrılmıştı ve Osmanlı donanması haliç ‘in girişine demirlendi. 19 Nisan 1453 tarihinde ilk saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda tekerlekli kuleler kullanıldı. Bu saldırı sayesinde Osmanlı donanması Topkapı surlarına kadar girmiş oldu. Osmanlı Donanmasındaki er sayısı, iki yüz bin civarındaydı. Bizanslılar surların zarar gören kısımlarını hemen tamir ettiği için; Osmanlı donanması zorlanıyordu. Venedik ve Cenevizliler Bizans İmparatorluğuna yardım ediyordu.

Fatih Sultan Mehmed  Osmanlı donanmasının yetersizce kullanıldığı için uzatmanın bu kadar uzun sürdüğünü düşünüyordu. İstanbul’un haliç tarafındaki surları zayıf olması nedeni ile Bizans İmparatoru zincir germişti. Yüksekten atılan gülleler, Bizans donanmasındaki önemli olan bazı gemileri batırmıştı. Osmanlı donanmasının Haliç’e girmesi gerekiyordu. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethi sırasında çok önemli bir karar alarak gemilerin karadan Haliç’e indirme kararı verdi. Gemilerin karadan gidebilmesi için tüm düzenek kuruldu ve Cenevrelilerden zeytinyağı, sade yağ ve domuz yağı alınarak kızakları yağladı. 22 Nisan 1453 tarihinde, 67 tane gemi, kızaklar sayesinde Haliç’e indirildi. Osmanlı devleti donanmasına ait toplarla Bizans surlarını topa tuttu. Sonraki günlerde ok, tüfekler ile savaşmaya başlayan Osmanlı ordusu savaşı bir türlü kazanamadıkları için askerlerin endişelenmesine neden oldu. Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u almada oldukça kararlıydı. Fatih Sultan Mehmed Osmanlı donanmasındaki askerleri cesaretlendirmek için bir konuşma yaptıktan sonra 29 Mayıs günü en büyük saldırının yapılacağını söyledi. 53 gün süren bu savaş sonunda 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul fethedildi. 1125 yıldır Bizans İmparatorluğunun başkentliğini yapmış olan İstanbul, artık Osmanlı Devleti’nindi.

İstanbul bin asır boyunca fethedilemeyen efsanevi bir şehirdi. Bir türlü fethedilememesinin en büyük nedeni çevresindeki surlardı. Surların üzerlerinde bekleyen askerler, surlara hiçbir canlının yaklaşmazına izin vermezdi.

Bir Cevap Yazın