İslam bilimle çatışıyor mu?

Ne yazık ki İslam milletlerine özellikle Osmanlı devletinin yıkılmasıyla beraber Türkiye’deki kesime, İslami kanunların bilimle çatıştığı ve geriliğe sebep olduğu anlatılarak, beyinler Allah ile çalışamaz hale çok vahim bir şekilde getirilmiştir. Kim ne derse desin, bugün Müslüman olduğunu iddia eden her şahıs, İslam dininin vecibelerini bırakın yerine getirebilmeyi, onun asli umdelerini ve hakikat karinelerini açıklamaya bile dili dönmeyecek şekilde, İslam’dan bihaber şekilde hayatını idame ettirmeye devam ediyor.

Korkarım bunda, milletimizin suçu günahı pek fazla yoktur. Zira kendisinin sorumluluğunu hafifletecek bazı vakıalar tarihimizde yaşanarak, nesiller dine ve şeraite düşman bir şekilde yetiştirilmiştir. Ancak bu durumun tekrardan mesuliyeti tamamen kişilerin üzerinden kaldırmadığını söylemeliyim. Eğer Müslüman diye kendini nitelendiren kişi, doğru İslami öğrenmekle yükümlüdür.islam_by_khaled_etman-d35n1ra1

Şimdi bazı Kuran ayetlerini buraya neşrederek, bilimin ancak 1400 sene sonra haber verebildiği gerçekleri inceleyelim. Bu hakikatler birilerinin dediği gibi İslam bilime engeldir safsatalarından ziyade, ateistlere ve agnostisizmcilere cevap mahiyetindedir.

  1. Zariyat 47.ayetinde Cenab-ı Hakk, elçisine evreni genişlettiklerinden bahsediyor.
  2. Enbiya süresi 30.ayetinde Yaratıcımız elçisine, yer ve gök yüzü bitişikken onları ayırdıklarından bahsediyor.
  3. Bakara suresi 117.ayetinde ise her şeyi yoktan var ettiklerini anlatıyor.
  4. Fussilet suresi  11.ayette ise evrenin ilk halinin gaz olduğunu bildiriyor.
  5. Zariyat suresi 7.ayetinde ise, evrendeki göz alıcı birçok galaksilerden bahsediyor.

Bunlar Kuran-ı Kerimin 1400 sene önce bahsetmiş olduğu yaratılışa dair hakikatlerdir. Düşünün bu hakikatler ancak insanlığın bilgi birikiminin artarak, gözlemlerinin, gelişmiş teleskopların, matematiksel ve fiziksel formüllerle 1900 yıllardan sonra ancak anlaşılabilen gerçeklerdir.

Bu gerçeklerin bu zamanda anlaşılmasının sırrı nedir peki? Çünkü Cenab-ı Hakk bir ayeti kerimesinde ileriki insanlara Kuran-ı Kerimin bozulmadan geldiğini ve kendi kelamı olduğunu inanmayanların, inkar edenlerin nefsinde açıklayana kadar Kuran mucizelerinin devam edeceğini söylüyor. Yine buna rağmen bir ayeti kerimesinde, inkar edenlere yönelik “yine de onlar inanmayacaklar mı?” istifham edadıyla inkarda sabit olacaklarını haber veriyor.

Gerçektende ateist olanlar ve maddeciler, bunların yanında agnostisizmciler, bilimden başkasının dediklerine inanmayız deseler de, Bing-Bang ile ortaya çıkan yukarıda ki ayetlerin açıklamalarına iman etmemişlerdir. Ateistler hiçbir bilimsel veri ortaya koyamadan maddenin sonsuzluğunu, yaratılmadığını iddia etmiş ve inanmışken, Bing-Bang ile gelişen her şeyin bir noktadan yaratıldığı ve maddenin önceden olmadığı bilimsel gerçeğini Kuran ile uyuşuyor diye kabul etmemiştir. Yine de kabul edenleri hariç tutalım.

Bir Cevap Yazın