İmza ve paraf arasındaki fark nedir?

imza ve parafİmza, bir kişi tarafından kağıttaki metni okuduğuna ve onayladığına dair elle attığı, her zaman aynı şekilde atılan, kişinin hukuken sorumluluğunu içeren ad ve işarettir.

Paraf ise; genelde sadece ad ve soyadın baş harflerinden oluşacak şekilde atılan kısa imzadır. İmzanın tersine paraf hukuki bir sorumluluğa maruz bırakan bir işaret değildir. Ancak, metnin görüldüğüne ve okunduğuna dair bir teyit işaretidir.

İmza, hukuken sorumluluk teşkil ettiğinden, imzanın niteliği de önemlidir. Genelde ad ve soyadın karakteristik şekilde yazılmasına dair bir işaret olması gereken imza, özellikle bizim ülkemizde, anlamsız, kolay taklit edilebilen şekillerden oluşmaktadır. İmza, kolay taklit edilebilir olmamalı, kişisel el hareketimizi yoğun şekilde içeren keskin çizgilerden oluşmalıdır. Atılan imzaların sahte olduğuna dair itirazların olduğu hallerde, kriminal laboratuvarlarda yapılan analizlerde kesin bir yargıya yer verilmez, ancak hukuken kabul edilebilir bir yüzde ile aynı kişi elinden çıkmış bir işaret olup olmadığı belirlenebilmektedir. Bu nedenle, iyi bir imzanın taklit edilebilmesi, kriminal incelemede aynı elden çıktığına dair rapor alınabilmesi uzak bir ihtimal haline gelir.

Başarılı imza örneği olarak verilebilecek en ideal örnek Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan imzadır.

İmza, okuma yazma bilmeyen kişilerce atılması zor bir işaret olduğundan, imza atılması gereken durumlarda bu kişilere mürekkep kullanılarak parmak bastırılması şeklinde uygulama söz konusudur.

İmza, tüm bu nedenlerden ötürü önemsenmeli, iyi bir imza seçilmeli, taklidinin zor olması sağlanmalı, kişisel el hareketimizi en iyi şekilde içerecek şekilde ve ad ve soyadımızdan ibaret başarılı bir işarete tekabül ettirilmelidir.

Resmi ve ticari tüm işlemlerde ve faaliyetlerde imza ile süreçler ilerlemektedir. Bu yetkinliğe ulaşmadan önce kişisel imzalar tanzim edilmelidir. İmzalar bu süreçlere dahil edilmeye başlandıktan sonra değiştirilemez olduklarından iyi bir seçim bizim hayatımızın bu alanlarında güvende ve rahat olmamızın yolunu da açıyor olacaktır.

Bir Cevap Yazın