Eleştiri nedir?

Eleştiri kişi, eser ya da konu hakkında görüş bildiren yazılardır. “tenkit” kelimesinden türemiştir. Eleştirinin amacı eleştirilen her ne ise toplumca

Devam