Eleştiri nedir?

Eleştiri kişi, eser ya da konu hakkında görüş bildiren yazılardır. “tenkit” kelimesinden türemiştir. Eleştirinin amacı eleştirilen her ne ise toplumca iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

Eleştiri sanatın unutulma tehlikesi sonucu doğmuştur. Yazılan eleştiriler, eleştirilen her ne ise iyi yönlerini topluma tekrar hatırlatmaktadır.  Genelde de piyasada birçok kötü benzeri dolaşması ile eski ama iyi olanı gündeme getirilme ihtiyacı hissedilir.

Eleştiri yazıları yazanlara eleştirmen denir. Eleştirmenler yazıları ile ağırlıklı olarak sanat ve edebiyat alanına yeni görüşler getirmenin yanı sıra eleştirilen kişi, eser ya da konudaki bilinmeyen yönleri de ortaya koyarak toplumu bilgilendirir.

Öncelikle eleştirmen iyi bir araştırmacı olmalı ayrıntıları farklılıkları gözden kaçırmamalı. Eleştiri yapmadan önce iyi bir inceleme çalışması yapmalı.

Eleştiri yazıları yazılırken konu eser ya da kişinin toplum üzerinde bıraktığı etkiye, başarılı- başarısız yanlarına dikkat edilmesi gerekilir.

Eleştiri yazısı aşamaları:

  1. Gerekli araştırma yapılır
  2. Eleştirilecek şey her ne ise onun hakkında bilgi vermekle başlanır.
  3. Olumlu ya da olumsuz eleştiriler yapılır.
  4. Sonuç olarak yazı, bir kararda toparlanır.

Birkaç eleştiri yazarı örnek vermek gerekirse:

  • Şinasi (Romantik eleştirmen)
  • Nabizade Nazım (Realist eleştirmen)
  • Nurullah Ataç (Öznelci eleştirmen)
  • Asım Bezirci (Sistematik eleştirmen)
  • Sabahattin Eyüpoğlu (Hümanist eleştirmen)
  • Melih Cevdet (Çağdaş eleştirmen)

Bir Cevap Yazın