Hz. Muhammed’in evlilikleri nasıl olmuştur?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed şerefli, iffetli ve namuslu bir kişi olarak tanınırdı. Daha 25 yaşında iken kendisinden yaşça epey büyük olan ve iki defa evlenip dul kalmış olan Hz. Hatice ile evlenmiş, onunla 25 yıl güzel bir hayat sürmüştür. Hz. Muhammed’in Hz. Hatice ile olan beraberliğinde göze çarpan en önemli husus son derece sıcak bir dostluk ve arkadaşlıktır. Hz. Muhammed’in Allah’tan almış olduğu vahyi ilk olarak eşi ile paylaşmıştır. Hz. Hatice’de kendisini anlayış ve olgunluk ile dinlemiş ve karşılamıştır. Hz. Hatice’nin öldüğü sene Hz. Muhammed’in çok üzüldüğü sene olarak “Hüzünlü Yılı” tabiri ile anıldığı bilinmektedir. Hz. Muhammed’in onun sağlığında başka bir kaıdn ile evlenmemiştir. Halbuki o dönemin örf ve adetleri çok kadınla evliliği hoş karşılıyordu. Hz. Hatice’nin ölümünden sonar onun hatırasına saygı göstererek yaklaşık iki buçuk yıl yalnız ve bekar olarak yaşamını devam ettirdikten sonra Sevde bint Zem2a ile evlenmiştir.

Hz. Peygamber cinsel anlamda bir tatmin peşinde olsa idi, genleneğe, gençliğine, Kureyş kabilesine mensup oluşuna ve daha çok bir peygamber olarak kendisine tabi olanlardan görmüş olduğu itibar neticede 54 yaşına kadar bir kaç evlilik gerçekleştirebilirdi.

Mekke de yaşarken tek kadınla evli olan Hz. Muhammed’in çok kadın ile Medine şehrinde yaşarken evlenmiştir. 54 yaşında iken çok kadınla evliliğe adım atmıştır. Dini , sosyal, ekonomik ve ahlaki bir çok neden Hz. Muhammed’i bu evliliklere itmiştir.

Hz. Muhammed’in 11 hanımını bir arada nikahı altında tutmamıştır. Vefatı sırasında nikahı altında 9 kadın bulunmaktadydı. Hz. Muhammed’in hanımlaırnın isimleri şöyledir: Hatice bint Huveylid, Sevde nit Zem’a, Aişe bint Ebubekir, Hafsa bint Ömer, Zeyneb bint Huzeyme, mmü seleme, Zeyneb bint Cahş, Cüveyriye bint Haris, Reyhane bint Zeyd, Safiyye bint Huyey, Ümmü Habibe bint Ebu Sufyan, Mariye, Meymune bint Haris’tir. Bu kadınların bir çoğu çocuklu kadınlardı. Yani ölmüş olan eksi kocalarından da çocukları vardı. Hz. Muhammed hanımlarına vermesi gereken mehiri vermiştir.

Hz. Muhammed çok evliliği 4 ile sınırlayan ayet nazil olduktan sonar dörtten fazla olan kadınla evliliklerinden 4 tanesini seçip geri kalanların boşanması emrini vermiştir. Kur’an-I Kerim’de kendisine evlenmiş olduğu tüm kadınları nikahı altında bulundurma izni verilmiştir.

Kur’an-I Kerim’de Hz. Muhammed’in hanımlarının müminlerin anneleri oldukları ve müminlerin ondan sonar onun eşleri ile asla evlenemeyeceklerini hükme bağlamıştır. Hz. Muhammed dokuza ulaşan hanımlarından dördünü tercih edip diğerlerini boşamış olsaydı başka bir kişi bu hanımlarla evlenemeyeceğine göre boşamak onlar için adeta zulüm olurdu.

Hz. Muhammed’in evliliklerinin İslam toplumun eğitilmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Hz.Muhammed’in hanımlarının bir kısmı yaşlı bir kısmı genç idi. Eğitim oalrka hepsi birbirinden farklıydı. Hz.Muhammed’in Hz. Aişe eğitim oalrak çok mükemmel yetiştirilmişti. Hoca-talebe ilişkisi söz konusu idi.

Hz. Muhammed’in evliliklerinden bazıları da fedakar Müslüman kadınların himaye edilmesi şeklinde olmuştur. Sevde nit Zem’a, Zeyneb bint Huzeyme, Ümmü Seleme ve Ümmü Habibe buna örnektirler. Hz. Muhammed’in evliliklerinden bazılarında amaç o hanımın kabilesini İslam dinine yaklaştırmak için yapılmıştır. Cüveyriye ve Safiyye ile bunun için evlilik yapılmıştır.

Hz. Muhammed’in bazı evlilikleri de yeni İslami bir hükmün topluma kazandırılması için yapılmıştır. Zeyneb bint Cahş ile bu amaç için evlenmiştir.

Bir Cevap Yazın