HTTP nedir?

Herhangi bir kaynaktaki bilginin farklı bir ortama gönderilmesini sağlayan bir işletişim kuralı olan HTTP, sanılanın aksine 60 yıldan daha eski bir geçmişe sahiptir. Açılımım “Hyper Text Transfer Protokol” olan HTTP, Berners Lee’nin MIT’de yaptığı çalışmalarla ilk olarak 1945 yılında geliştirilmiştir. Berners Lee’nin geliştirdiği ilk bilgi aktarım protolü HTTP 1.0 sürümü olarak tanımlanırken, 1990’ların başından itibaren internetin küresel bilgi paylaşımını sağlamasıyla birlikte kullanılan bilgi aktarım kuralı HTTP’nin 9. sürümüdür.

Küresel bilgi paylaşımı için Dünya Çapında Ağ (World Wide Wep, www) üzerinde kullanılan HTTP 9.0 sürümü, aslında ham bilginin uzağa iletilmesini sağlayan oldukça basit yapılı bir kuraldı. İstek ve cevap prensibine göre çalışan HTTP 9.0 sürümü, önceki sürümlerin daha geliştirilmiş ve tek mesajla daha fazla bilgi taşınabilmesine imkan tanımış bir haliydi. Ancak internetin beklenden de hızlı bir şekilde dünyanın her yerinde aktif bir şekilde kullanılması, HTTP 9.0 sürümünün vekil sunucular(proxy) üzerinden yapılan kalıcı bağlantılar için yetersiz kalmasına neden olmuştur.

İnternet kullanıcılarının sayısı birkaç yıl içerisinde on milyonlarla ifade edilmeye başlanınca HTTP 9.0 protokolünde birçok kesinleştirilmemiş yöntem olduğu da ortaya çıktı. İletişim halindeki iki bilgisayarda çalışan iki aynı uygulamanın tam kapasiteli olarak bilgi paylaşımı yapamaması, HTTP 9.0 sürümünün de geliştirilmesi gerektiğinin anlaşılmasına neden olmuştur. Günümüzde kullanılan HTTP protokolü FTP, Gopher, NNTP ve SMTP gibi iletişim kurallarıyla tam uyumlu olarak çalışan ve ayrıca WAIS kurallarını destekleyen bir yapıdadır.

Vekil sunucuları ve farklı kullanıcıların bilgisayarların çalışan değişik uygulamaları özelleştirilen sistemi sayesinde en hızlı geçitler aracılı ile birbirine bağlayan HTPP, bu uygulamaların paylaştığı bilginin ideal biçimde aktarılmasını sağlamaktadır. İstek ve cevap mantığı ile çalışmaya devam eden HTTP protokolü günümüzde kapsamlı bilgi içeriklerini sorunsuz bir şekilde kaynaktan alıcıya ulaştırmakta ve modern yaşamın vazgeçilmezi haline gelen internetin çok daha etkin bir biçimde çalışmasını sağlamaktadır.

Günümüzde internet kullanan tüm kullanıcılar istek-cevap prensibine dayalı bir sistem aracılı ile bilgi paylaşımından yararlanmaktadır. Temel bir yöntem olarak kabul edilen istek-cevap, HTTP protokolü sayesinde ilk bilgisayarın herhangi bir istek göndermesini ve ikinci bilgisayarın da bu isteği cevaplamasını sağlamaktadır. Böylece iki kullanıcı da internet ortamını kullanarak birbirleri ile günümüzün HTTP 1.1 sürümü ile iletişim kurabilmektedir.

 

Bir Cevap Yazın