Hisseli tapu nedir?

Mülkiyet konusunda birçok insanın kafasını karıştıran konulardan biri olan hisseli tapu, taşınmaz mal sahibi olmak isteyenlerin iyi araştırılması gereken bir konudur. Hisseli tapu; bir mülkiyetin sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının belirtildiği, resmi bir belgedir. Hisseli tapularda gayrimenkulün sahiplerinin isimleri açık bir şekilde yazar ve bu gayrimenkulün kaç ortağı olduğu belirtilir. Ancak insanların kişinin dikkat etmesi gereken konu; hisseli tapularda sadece gayrimenkulün ortaklarının isimlerinin ve sayılarının belirtildiğidir.

Hisseli tapu belgesinde gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğu belirtilmemektedir. Hisseli tapu senetleri sadece gayrimenkul ortaklarının isimlerinin belirtildiği bir belgedir, kimin hangi bölgenin sahibi olduğunu değil. Bu nedenle genel olarak hisseli tapu sahipleri arasında arazi anlaşmazlıkları yaygın olarak yaşanmaktadır. Hisseli tapu sahipleri kendi aralarında toplanarak, kimin hangi bölgenin sahibi olduğuna karar verebilir. Yapılan anlaşmanın sonuçları ise tarafların ortak kararı ile yazılı bir belgeye de dökülebilir.

Hisseli tapu sahiplerinin gayrimenkul üzerinde nerenin sahibi olduğu belirli olmadığından, genellikle ilerleyen zamanda sorun yaşanabilme ihtimaline karşı hisseli gayrimenkul sahibi olma tercih edilmemektedir. Bu tür sorunlar yaşamak istemeyen insanların “müstakil tapulu” gayrimenkuller alması çok daha mantıklı bir seçim olacaktır. Hisseli tapu sahipliği ülkemizde genellikle miras yolu ile edinilen gayrimenkullerde görülmektedir. Hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında birleşerek gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğuna karar verdikleri sözleşmeye “rızai taksim sözleşmesi” denmektedir. Ancak gayrimenkul hissedarlarının kendi arasında yaptığı rızai taksim sözleşmesinin tapuya yansıyan herhangi bir özelliği yoktur ve gayrimenkulün hisseli tapu senedi daha önceki hali ile kalmaya devam edecektir. Gayrimenkul sahiplerinden herhangi biri, mülkiyetin satılması için “izalei şuyu” davası açabilir. İzalei şuyu davası mahkeleme tarafından tüm ortakların haberdar edilmesi, gayrimenkulun bedelinin belirlenmesi ve icra yolu ile gayrimenkulün satılarak ücretin hissedarlar arasında paylaştırılması işlemidir. Hisse sahiplerinden sadece biri dahi izalei şuyu davası açmak istese, dava açılabilir ve mahkeme gayrimenkulün satışını yapabilir.

Bir Cevap Yazın