Hipomani nedir, nasıl oluşur?

Hipomani kişinin fiziksel ve psikolojik olarak normalin üstünde bir canlılık sergilemesi ve mani kadar şiddetli yaşanmayan bir ruh halidir. Bu davranışlar içinde geçen süreç en az 4 gün devam etmeli ve gün boyu devam eden taşkın, kabarmış, sürekli ve hızlı öfkelendiği, neşelendiği ayrı bir duygu durum döneminin olması gerekir. Bu coşku dolu ve taşkın ruh haline eşlik edecek belirtilerin üç ya da dört tanesinin bir arada yaşanması gerekir. Kişide kendini büyük görme ve benlik saygısında abartılı artış gibi durumların olması gerekir.

Hipomani durumundaki belirtiler nedir?

hipomani

  • Bu sorunu yaşayan kişinin uyku ihtiyacında azalma olması gerekir. Kişi çok az uyumuş olsa bile, yorgunluk belirtisi göstermemesi ve aktif yaşamına devam edebiliyor olması gerekir.
  • Kişinin belirgin biçimde konuşma miktarında artış olmalıdır. Yüksek sesle devam eden ve kesilemez bir konuşma şeklinin bulunması gerekir.
  • Fikir uçuşmalarında ve düşüncede hızlanma olmasında kişinin aklında çok çeşitli farklı düşünceler oluşur. Ama kişide tek bir noktada odaklanma meydana gelmez. Aklında sürekli olarak, bir fikirden diğerine geçiş olur.
  • Dikkatin kolayca dağıldığı görülür. Kişi bir düşünceye odaklandığında, başka bir uyaranın etkisiyle ilk düşüncesini unutup diğerinin peşinden gider.
  • Amaca yönelik etkinliklerde artış olması ya da psikomotor ajitasyon meydana gelebilir.
  • Kötü sonuçlar meydana getirme olasılığı fazla olan ve zevk veren etkinliklere yüksek oranda katılım olması gibi belirtiler yaşanabilir. Kişinin hızlı araba kullanması, riskli sporlar yapması bu etkiler arasındadır.

Hipomani durumunda neler yaşanır?

Kişinin hipomani belirtilerini göstermesi halinde sosyal ilişkilerini kurabilme becerisinde ve işlerini yapabilmekte çevresinden fark edilecek derece değişiklikler izlenir. Ancak bu değişimler mani durumunda olduğu kadar şiddetli görülmez. Kişilerin başkaları ile olan ilişkilerinde belirgin bir bozulma, iş alanında ve toplumsal ilişkilerde olumsuzluklar, kendine ya da başkalarına zarar verme açısından hastaneye yatmayı bile gerektirecek kadar ağır durumlar meydana gelmez. Mani durumunda hayal görmeler, ses duymalar ve kötülük olacağına dair inançlar gibi etkenler olurken, hipomanide gerçekle ilgisi olmayan psikotik etkiler kişide gözlenmez. Depresyon sebebiyle antidepresan kullanımı olan kişilerde hipomani gözlenebilir. Bu halde antidepresan kullanımının kesilmesiyle belirtiler azalma gösterir. Genellikle bu aşamadan itibaren kendiliğinden düzelme bile gözlenebilir. Fakat yine de hipomani durumunun ilerlememe garantisi bulunmamaktadır. Hızla ilerleyip, mani durumuna dönüşme olasılığı bulunmaktadır. Bu halde hastanın hastaneye yatırılması gerekebilir. Bu sebeple hipomani acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur ve hastanın hemen doktor tarafından izlenmesi gerekir. Altta yatan metabolik bir rahatsızlığın bulunması, beyin hastalığının olması ya da madde kullanma alışkanlığı hipomani oluşturabilir. Bibolar bozuklukta depresyon ataklarının yanı sıra, hipomani atakları meydana gelebilir. Hastaya uygulanacak tedavi için bu nedenlerden hangisinin gelişip, rahatsızlığı oluşturduğu önem taşır. Bunlar belirlendikten sonra, sebebe yönelik uygun bir şekilde tedavi uygulanmalıdır.

Bir Cevap Yazın