Hasta hakları nelerdir?

hasta_haklariİnsanoğlu yaratılış nedeniyle diğer canlılardan üstün yaratılmıştır. Bu üstünlük bir takım hakları kendiliğinden oluşmasına neden olmuştur. İnsanoğlunun her alanda diğer canlılardan daha fazla hakkı vardır. İlk olarak 1215 yılında İngiltere’de insan hakları tanımlanmıştır. Resmi olarak ise on sekizinci yüz yılın sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletlerinde ve Fransız devrimi ile Fransa da İnsan ve Vatandaş Hakları evrensel bildirgesi yayınlanarak, insanlara hakları tanımlanmıştır. İnsan haklarının Evrensel bir hale gelmesi ise, Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla birlikte olmuştur. Bu Beyanname sayesinde her insanın eşit olduğuna ve her insanın hak ve özgürlüğünün eşit olduğunu beyan etmektedir.  Her insanın özgürlüğüne saygı duyulmalı ve insanların haklarının çiğnenmemesi gerekmektedir. Farklı şekilde insanların hakları bulunmaktadır. Bu haklardan bir tanesi insanların hasta haklarıdır.

Başlıca hasta hakları şunlardır;

1- Hasta haklarında ilk maddesi hizmetten genel olarak, Irki dil, din, cinsiyet ayrımı yapmaksızın her insanın haklarını ayırmaksızın o hastaya hizmet vermektir.

2- Hastayı bilgilendirme,
Hastanın haklarını bilmesi gerekmektedir. Buda hastayı sağlık çalışanları tarafından bilgilendirmekte geçiyor. Hastanın her türlü bilgiyi ister yazılı ister sözlü olarak isteme hakkı, sağlık çalışanlarının da, hastanın haklarını hastaya bildirme zorunluluğu vardır.

3- Sağlık kurumlarını ve sağlık kurumlarında çalışan tıbbı personeli seçme hakkı vardır. Hastalanıp hastaneye gidildiğinde ilgili bölümdeki doktoru seçebilir, doktor hakkında ve sağlık çalışanları hakkında her türlü kimlik, görev ve unvanlarını öğrenerek seçebilir, isterseniz değiştirebilirsiniz.

4-  hastanın mahremiyet hakkına her sağlık çalışanı saygı gösterme zorundadır. Gizliliğin önemli olduğu her ortamda hasta, her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

5- Hasta, yapılan tedaviden memnun kalmazsa tedaviyi durdurabilir, yapılacak olan herhangi bir müdahalede hastanın rızasının alınması gerekmekte ve yapılan tedaviyi reddetme hakkı vardır.

6- Hastanın sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortamda sağlık hizmeti alma zorunluluğu vardır.

7- Hasta, hastanede inancına göre, idarece alınan kararlar ve tedbirler çerçevesinde, dini inançları yerine getirme hakları vardır.

8- Tüm hastaların eşit miktarda hastaneden hizmet almaya hakları olduğu için, hastane görevlileri tarafından hastanın sağlık kurumunda saygı görmeye ve rahatlığının sağlanması zorunluluğu vardır. Hastane çalışanlarının güler yüzlü ve nazik olması, hijyenik şartlar sağlanmış olması ve rahatsız edici gürültülerin olmaması gerekmektedir.

9-  Hastanın hastaneye yattığı zaman, hastanenin belirlemiş olduğu saatlerde, hastayı yakınları tarafından ziyaret edilebilir. Hastanın durumunun ağırlığına göre hastanın yanında bir refakatçi kalabilir.

10- Hastanın kendi haklarını ihlal ettiğini düşündüğü zaman, istediği zaman şikâyette bulunabilir, gerekli mercilere dava açma hakkı vardır.

Bir Cevap Yazın