GSM numarası nedir?

gsm çalışma prensibiÜlkemizin cep telefonları ile tanışması ile birlikte çoğu televizyon ve radyo reklamında kullanılan “GSM numarası” tabiri halkımız arasında cep telefonu numarası olarak algılanmış ve günümüzde dek bu şekilde kullanılmıştır. Cep telefonundan ziyade mobil hizmet ağı ile ilgili bir kavram olan GSM numarası, cep telefonlarının birbiri ile haberleşmesi sağlayan farklı protokollerde kimlik tanımlamak için kullanılan numaralandırma sistemidir. Hücresel ağ olarak isimlendirilen bir tür kablosuz iletişim ağı olan GSM, radyo sinyallerine nazaran çok daha hızlı, daha geniş alanı kapsayan ve daha az güç harcayan cihazlar ile çalışabilen bir iletişim protokolüdür. İngilizce açılımı “Global System for Mobile Communications” olan GSM ağının Türkçe karşılığı “mobil iletişim için küresel sistem” olarak tanımlanabilir.

Cep telefonu teknolojisinin gelişim sürecinde öncelik Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren “Groupe Speciale Mobile” isimli firmanın ismini ifade eden GSM, sonraki dönemde cep telefonlarının dünya geneline yayılması ile yeni bir isimle anılmaya başlanmıştır. Geniş alanda iletişim sağlanması için tek verici yerine çoklu verici kullanılmasını ön gören GSM sistemi, böylece çok daha işlevsel çözümler sunabilmektedir. Geniş bir alanda tek verici ve alıcı kullanarak cep telefonları ile iletişim sağlanması halinde antene yakın olanlar avantajlı olurken, daha az alanı kapsayan birçok antenin alan genelinde kullanılması ile çok daha verimli bir şekilde mobil iletişim kurmak mümkün olur. GSM ağı da bu modellemeyi esas alarak “baz istasyonları” aracılığı ile iletişim kurulmasını sağlar.

gsm nedirDünya genelinde en yaygın biçimde kullanılan cep telefonu iletişim protokolü olan GSM, yaklaşık olarak 210 ülkede toplamda 2 milyarın üzerinde kullanıcıya hizmet vermektedir. İngilizce “Roaming” olarak isimlendirilen yurtdışı iletişimini çok kolay hale getirmesi, GSM protokolünün dünya genelinde en çok tercih edilen mobil ağ sistemi olmasını sağlamıştır. Cep telefonlarının atası olarak sayılabilen ilk cep telefonlarının iletişim kurmasını sağlayan ve günümüzde “0G” olarak isimlendirilen ilk iletişim protokollerinden sonra 1G, 2G, 2,5G ve 3G gibi daha hızlı ve daha geniş bilgi paketlerinin transfer edilmesini sağlayan sistemler geliştirilmiştir. Cep telefonları ile eşzamanlı olarak geliştirilen iletişim protokollerinde 2G hizmetinden itibaren GSM sisteminin kullanımından bahsedilebilir.

Dünya genelinde kullanılan tüm GSM protokolleri “hücresel ağ” prensibine göre çalışır ve dolaşım esnasında dahi iletişimin hücreler arasında geçiş yapılması ile devam etmesini sağlar. GSM teknolojisini kullanarak cep telefonu ile konuşan bir kişi, “kapsama alanının dışına çıkmadığı takdirde” dünya çevresinde dolaşsa dahi telefonu ile kesintisiz olarak konuşmaya devam edebilir.

Bir Cevap Yazın