Metan gazı nedir?

Sebep olduğu sera etkisi nedeniyle son yıllarda küresel ısınma üzerine araştırma yapan bilimadamlarının araştırma konusu olan metan gazı bu özelliği ile “sera gazları” sınıfına dahil edilmiştir. Kimyasal yapısı merkezde yer alan bir adet Karbon(C) atomu ile bu atomu çevreleyen dört Hidrojen(H) atomunun bir araya gelmesiyle oluşan metan gazı kısaca “CH4” olarak ifade edilir. Tamamen kokusuz bir yapıya sahip olan metan gazının canlılar tarafından solunması, ölümcül tehlike yaratacak durumlar doğurur. Kokusuz olduğu için insanlar tarafından fark edilmesi son derece güç olan metan gazı, solunma dışında patlama riski de bulunduğu için son derece tehlikeli bir maddedir.

Normal şartlar altında gaz halinde bulunan metan, doğal gazın bileşenleri arasında yer alır. Modern toplumun bağımlı olduğu doğal gazın yapısına katılan metan, günümüzün endüstriyel üretim sektörü için de oldukça önemli bir yakıttır. Bilimadamları metan gazının kullanımı üzerinde uzun yıllar boyunca çalışmalar yapmış ve bu basit yapılı bileşiğin yüksek yanıcı özelliğinden faydalanmanın yollarını aramıştır. Metan gazının en büyük özelliklerinden biri de, beraber bulunduğu ortamda Oksijen(O) olması halinde yanma eğilimine geçmesidir.

Oksijen ile kimyasal tepkimeye giren metan gazının yanması sonucunda ortaya bir mol Karbondioksit ile iki mol su açığa çıkar. Metan gazının Oksijen ile yanmasının kimyasal formülü; “CH4 + 2 O2 → CO2 + 2H2O”şeklinde ifade edilir. Doğal olarak yerkabuğunda oluşabilen bir madde olan metan gazı, içerisinde Karbon bulunan maddelerin çürümesiyle açığa çıkar. Metan gazının doğal süreç içinde çoğunlukla bataklık bölgelerde oluştuğunu fark eden insanoğlu, bu nedenle bu gazdan “bataklık gazı” olarak da bahsetmiştir. Maden çalışmaları sırasında da açığa çıkabilen ve ölümcül patlamalara neden olabilen metan gazı, dünya genelinde madencilik sektörünün üzerinde en çok durduğu konular arasında yer alır. Maden mühendisliğinin de en önemli alanlarından olan metan gazının çıkarılması, işlenmesi ve bu işlemler sırasında gerekli önlemlerin alınması üzerinde önemle durulan konular arasında yer alır.

Günümüzün ekonomi devi haline gelen Çin Halk Cumhuriyeti, 2000 yılında aldığı karar ile metan gazını endüstriyel faaliyet için kullanmaya başlamıştır. Çin Halk Cumhuriyeti gibi ekonomik anlamda dünyanın büyüme lideri olan bir ülkenin metan gazını endüstriyel alanda verimli bir şekilde kullanması, dünya toplumlarını metan gazının ticari değeri üzerinde çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. Çin genelinde metan gazının yakıt ve endüstriyel hammadde olarak kullanılması daha önceki yıllarda aynı işlevle kullanılan ağaçlara bir alternatif oluşturulmasını ve böylece ormanların korunmasını da sağlamıştır.

Rahnansaika

 

Bir Cevap Yazın