Gıda mühendisliği bölümü nedir?

Ülkemizdeki üniversitelerdeki Gıda Mühendisliği Bölümü en yaygın olan bölümlerden biridir. Sayısal çıkışlı (matematik-fen) öğrencilere yönelik bir bölümdür. Gıda mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Bu 4 yıllık eğitim sonunda mezun olan öğrenciler Gıda Mühendisi unvanı alırlar.
gıdamüh.
Gıda mühendislerinin görevi, çalıştıkları işletmelerde, fabrikalarda ya da benzeri kuruluşlarda gıdanın muhafazasını sağlamak ve onun insan sağlığına etkisini araştırmak ve araştırma-geliştirmelerde bulunmaktır. Mezunların iş olanakları kamudan ziyade özel sektörle ilgilidir. Devlet kurumları KPSS atamaları ile çok az gıda mühendisi almaktadır. Ancak gıda üzerine kurulmuş olan hemen hemen her çeşit işletme, fabrikalarda bu mühendislere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle turizm bölgelerindeki büyük oteller ya da restoranlar, bisküvi, çikolata, konserve ve benzeri gıda maddeleri üreten fabrikalar gıda mühendisine ihtiyaç duymaktadırlar. Gıda mühendisleri ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak da görev yapabilmektedirler. Pedagojik formasyon sertifikası almış olan mezunların öğretmen olması da mümkündür. Üniversite okurken veya mezun olduktan sonra ‘’Gıda Teknolojisi’’ alanında pedagojik formasyon alanlar, KPSS’de yeterli puanı almak kaydıyla öğretmen olabilmektedir. Çünkü meslek liseleri bünyesinde gıda bölümleri bulunmaktadır.

Gıda Mühendisliği Bölümü genel olarak gıda hammaddelerinin uygun şekilde işlenmek suretiyle kaynak savurganlığının önlenmesi, hammaddelerden çok yönlü yararlanarak gıda çeşitliliğinin artırılması, işlenmiş olan gıdaların miktar ve kalite bakımından korunması ve pazarlanmasında uygun proseslerin tasarımı, geliştirilmesi ve kontrolü ile gıda kontrolü, sanitasyon ve işletmecilik konularında en verimli ve en sağlıklı üretimi gerçekleştirmek amacı ile kurulmuşlardır.

Gıda Mühendisliği Bölümü İnsan sağlığı ve beslenmesi ile doğrudan ilgili olduğu için her zaman büyük bir öneme sahip olacağından dolayı uzman Gıda Mühendisleri yetiştirmek amacıyla ulusal ve yerel anlamda eğitim ve sanayi kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle uygulamalı bir eğitim vermektedir. Bunun yanında ayrıca ülke ve bölge sanayinin problemlerine yönelik özgün araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamak bölümün öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.Ayrıca bu bölümler toplumun sağlığı ve refahı için gıda güvenliği kurallarına ve etik ilkelerine bağlı sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirirler.
Bu programda genel olarak Kütle ve Enerji Denkliği, Mühendislik Ekonomisi, Gıda Endüstri Süreç Denetimi, Analitik Kimya, Gıda Mühendisliği İşlemleri III, Gıda Endüstrisinde Kalite, Fizik, Matematik, Gıda Mühendisliği Araştırmaları, Bilgisayar Programlama, Diferansiyel Denklemler, Gıda Mühendisliği İşlemleri I, Gıda İşleme Teknolojileri II, Endüstriyel Gıda Mikrobiyolojisi, İstatistiğe Giriş ve Olasılık, Gıda Analizleri I, Gıda Mühendisliği İşlemleri Laboratuvarı gibi çeşitli dersler okutulmaktadır.

Ankara Üniversitesi, İzmir Yüksek T.E., Ege Üniversitesi, İstanbul Sab. Zaim Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart, Adnan Menderes Üniversitesi, Abant İzzet Baysal, Trakya Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, , Necmettin Erbakan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ,Avrasya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Nev. Hacı Bek. Veli Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ,Giresun Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Niğde Üniversitesi ,Çankırı Karatekin Üniversitesi, Avrasya Üni ,Kar. Mehmetbey Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Osman Korkut Ata Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Kır-Tür Manas Üniversitesi bünyesinde Gıda Mühendisliği bölümü olan üniversitelerdir.

Gıda Mühendislerinin görevleri şunlardır:
1- Gıda maddelerinin özelliklerini kaybetmeden mümkün olduğunca uzun süre korunması
2- Hammaddelerden daha verimli yararlanılması,
3- Artık maddelerin değerlendirilmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi veya en az düzeye indirilmesi konularında araştırma yapılması,
4- Yaptığı araştırmalar doğrultusunda, yeni ürünlerin oluşturulması ve daha ekonomik üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlaması ve bunların uygulanmasını sağlaması,
5- Üretim sırasında çıkabilecek sorunları teknik bilgi ve becerisiyle gidererek, işlerliğin devamını sağlaması,
6-Üretici olarak, diğer üreticilerle rekabet edebilecek en uygun yöntemleri seçme ve en az maliyetle en iyi ürünün üretilmesi konusunda çalışmalar yapma,
7- Üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar bütün aşamalarında denetler, kalite kontrolünü yapma.

Bir Cevap Yazın