Florence Nightingale kimdir?

Sağlık konusu insan hayatı açısından hayati bir öneme sahip olan bir konudur. Bütün insanlı tarihi boyunca bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İlaç üretiminden doktor yetiştirmeye kadar birçok alan sağlık sektörünün geliştirildiği alanlardır. Sağlık sektöründe doktorlar kadar hemşirelerinde çok önemli fonksiyonları bulunmaktadır.
CNMR_01238_L
İngiliz hemşire Florence Nightingale bütün dünyada çağdaş hemşirelik mesleğinin kurucusu olarak bilinmektedir. İtalya’nın Floransa şehrinde doğduğundan dolayı ona bu şehrin ismi verilmiştir. Varlıklı bir ailesi olan Florence Nightingale tasasız ve rahat bir hayat sürmek yerine hastaları bakmayı, onların sağlık şartlarını iyileştirmeyi amaçlamıştır.

Florence Nightingale Fransızca, Almanca, Yunanca, Latince, İtalyanca, tarih ve matematik konusunda bilgili aydın bir bayan olarak yetişmiştir. O zamanlarda hastaneler pislik içinde , koğuşlar çok kalabalık , hastabakıcılar ise genel olarak eğitimsiz ve kaba saba kişilerdi. Bu nedenden dolayı ailesi bir hastanede çalışma isteğine karşı çıkmıştır. Florence Nightingale bunun üzerine hastaneleri dolaşarak ve hastaların durumunu gözlemleyerek hastanelerin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda tecrübe kazanmıştır.

1851 yılında Almanya’daki Kaiserswerth şehrinde bir Protestan kuruluşunun düzenlemiş olduğu hemşirelik kurslarına katılan Florence Nightingale,iki yıl sonra ailesinin karşı çıkmasına aldırmadan, Londra’da kadın hastaların bakıldığı bir hastanenin bakıcısı olmuştur. Hastanelerin temizliği ve düzeni konularında bilgisi ve yeteneği kısa zamanda anlaşılmıştır. Ve nitekim 1854 yılında karşısına büyük bir fırsat çıkmıştır.

1854 yılının mart ayında Osmanlı Devleti İngiltere ve Fransa ile Rusya arasında Kırım Savaşı meydana gelmiştir. Ekim ayında yaralı İngiliz askerlerinin çok kötü koşullarda olduğu öğrenilmiştir. Florence Nightingale’in yakın dostu olan Savaş Bakanı Sidney Herbert ondan Üsküdar’daki Selimiye Kışlası’nda bulunan hastanede görev yapacak bir hastabakıcılar grubu oluşturulmasını istemiştir.

21 Ekim’de Florence Nightingale gönüllü olan 38 kadın ile birlikte İngiltere’den yola çıkmıştır. Üsküdar’a geldikleri zaman hastanenin bakımsız olduğunu ve insanların savaşta aldıkları yaralardan daha çok sıtma ve bulaşıcı hastalıklardan öldüğüne tanık olmuşlardır. Florence Nightingale, sabırlı ve yoğun bir çalışma ile giyecek, yiyecek, çarşaf, sargı bezi ve araç gereç gibi eksiklerin giderilmesini sağlayarak hastanede bakımın düzenli ve sağlığa uygun olarak yapılmasını sağlamıştır. Florence Nightingale’in çabaları neticesinde hastanede yüksek olan ölüm oranı % 42’den % 2’ye kadar inmiştir.

Florence Nightingale artık ulusal bir kahraman olarak görülmeye başlanmıştı. 45 sterlin tutarındaki bir bağış ile 1860 yılında Londra’daki St. Thomas Hastanesi’nde Nightingale Hemşirelik Okulu’nu hizmete açmıştır. Böylece hemşirelik bir meslek olarak kabul edilmiştir. Bu dönemden itibaren hemşire yetiştirmede çağdaş yöntemler uygulanmaya başlanmıştır. Florence Nightingale aynı yıl hemşirelik konusunda yazmış olduğu “Notes on Nursing” (Hemşirelik üzerine Notlar) yayımlandı. Hemşireliğin temel kitabı sayılan bu notlar birçok dile çevrilmiştir.
Gittikçe bozulan sağlığı Florence Nightingale’i hemşirelikten alıkoymuş olsa da Hindistan’daki İngiliz askerlerinin sağlık sorunları ile ilgilenmekten geri kalmıyor, sağlık örgütlerinin geliştirilmesi konusunda önerilerde bulunuyor, bölgesel hemşirelik hizmetlerini desteklemiştir. 1907 yılında o zamana kadar hiçbir kadına verilmemiş olan liyakat nişanı ile ödüllendirilmiştir.
Günümüzde Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs gününün takip eden hafta bütün dünyada hemşirelik haftası olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde de onun adını taşımakta olan bir hemşire okulu bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın