Fatih projesi nedir?

Fatih Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı tasarlayıp hazır hale getirdiği Bilgi Toplumu Stratejisinde (2006-2010) yılları arasında belirtilen hedefleri karşılamak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen stratejik hedefi gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Bireylerin hayat boyu öğrenim yaklaşımı ve e-öğrenme yoluyla kendilerini geliştirmeleri için uygun ortamların oluşumu ve e-içeriğin geliştirilmesi,fatihprojesi

1.Liseyi bitiren her öğrencinin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımına sahip olması,
2.İnternetin aktif bir şekilde kullanarak eğitim amaçlı yararlanılması,
3.Herkese bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve uygulama ortamı yaratılması,
4.İnternet kullanıcısı sayısını bulunulan seviyenin üzerine çıkartmak,

Şu an pilot bölgelerde uygulanan bu proje çok kısa bir zaman sonra bütün resmi eğitim kurumlarında uygulanacak duruma getirilecektir..

Fatih Projesi 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı vasıtası ile tasarlanmış olan proje, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ile desteklenen büyük bir yatırım özellliği taşımaktadır.. Projenin bitimi üç yıl olarak hesap edilmiştir.Birinci yıl orta öğretim kurumları, ikinci yıl ortaokul, üçüncü yıl ise ilkokul ve ana sınıfı okullarının akıllı tahta ve alt yapı projesi ile birlikte, e-içerik, öğretmen kılavuz kitaplarının yeniden düzenlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı personeli tarafından eğitimcilere verilecek olan seminerler bilinçli, güvenilir, Bilişim Teknolojileri ve internet kullanımı konusunda bilgiler paylaşılmasını amaç edinmiştir.
Fatih Projesi başarılı olduğu takdirde: bilişimi etkin kullanan nesiller, daha eğitimli nesiller, bilişim insan kaynağı zenginliği ve memleketimizde bilişim alanındaki sektörlerin gelişmesine önemli faydalar sağlaması, ülkemizin Bilgi Toplumuna adım atmasında önemli bir ivme olarak hak edilen yere getirilecektir. Bu nedenle iyi düşünülmüş, planlanmış ve doğru şekilde hayata geçirilmeye çalışılan çağın projesi Fatih projesi ülkemiz için son derece yararlıdır.
Fatih projesinin hazırlanırken belirlenen tüm paydaşların katılımı ile saydam, planlı ve bilimsel bir şekilde hayata geçirilmesi başarılı olması için gereklidir. Türkiye daha bir çok projede pilot uygulamalar yapsa da sonra uygulamalarda hüsrana uğramıştır.Ancak projesi büyük bir proje olmuş kullanılan cihazların uzun ömürlü olması kolay kullanılabilirlik olmasına dikkat edilmiştir.
FATİH projesi kapsamında gerek öğretmen gerekse öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak, öğretim programları hedef alınarak bir yol haritası belirlenmiştir.İçerikler Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sitesi www.eba.gov.tr sayfasında yer almaktadır ve geliştirilmektedir. Söz konusu içerikler ve e-dersler etkileşimli tahtalar ve tabletlere yüklenerek hazır hale getirildi. Etkileşimli sınıflarda internet vasıtasıyla Türkiye’ de bir başka sınıfa aynı anda bağlanmak mümkün hale gelmektedir.
Değerli öğretmenlerimizin bilgisayar, akıllı tahta, eğitim yazılımları ve z-book (zenginleştirilmiş kitap) kullanmaları plan dahilindedir. Şu anda görev yapan idareci ve öğretmenlere meslek içi eğitimlerle bu sistemlerin kullanımının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sistemiyle birlikte yazılım güncellemelerini ve derslerinde etkin şekilde kullanmaları istenecektir.
Öğretmen eğitimleri için her ilden proje koordinatörleri belirlenerek bunların görev yaptıkları illerdeki öğretmenlere eğitim vermeleri sağlanacaktır.

Bir Cevap Yazın