Etüt nedir?

etüt nedirEtüt, konu fark etmeksizin herhangi bir alanda çeşitli amaçlar doğrultusunda yapılan tüm ön çalışmalar, incelemeler ve kapsamı fark etmeksizin araştırmaların tamamıdır. Günümüzde etüt dendiğinde ise herkesin aklına öğrencilerin okul haricinde “destek” olarak aldığı eğitim gelir. Öğrencilerin okulda gördüğü eğitimine ilave olarak etüt görmesi gerektiği konusunda birçok ebeveynin şikayeti olsa da, aslında etüt çalışmaların amaç okulda görülen eğitimin desteklenmesi ve öğrencilerin bu eğitim sürecinden daha verimli şekilde istifade etmesidir. İnsanoğlunun bilimsel araştırmalardan elde ettiği neticeler doğrultusunda teknik kapasitesini geliştirmesi ve bu şekilde de yeni teknolojileri üretmesi sonucunda modern çağın eğitim ihtiyaçları artmış, günümüz öğrencilerinin de birçok farklı konuda çok daha yoğun bir eğitim programından geçmesi gereklilik haline gelmiştir. Okul müfredatının bu yoğunlaştırılmış bilgiyi sunması öğrencilerin belirli aşamalarda desteğe ve yukarda bahsi geçtiği üzere ön çalışmalara ihtiyaç duymasına neden olmaktadır.

Öğrencinin kendine has nedenlerinden ötürü okulda gördüğü eğitimden istenen şekilde yararlanamaması halinde etüt çalışmaları bu eksiğin kapatılmasına neden olabileceği gibi, “eğitim sisteminden ya da bu sistemdeki yer alan eğitici konumundaki kişilerin yetersizliğinden” dolayı gelişen sorunlarda da etüt uygulamalarının büyük faydası görülmektedir. Bazı bölgelerde mecburi şartlar nedeniyle sınıflar daha kalabalık olduğu için eğitimin kalitesinde istenmemesine rağmen bir düşüş yaşanabilir. Bu tür durumlarda öğrencinin dışardan alacağı etüt desteği ile yoğunlaştırılmış müfredattan daha fazla bilgi edinmesi ve bu bilgiyi de eğitim hayatında başarı getirecek şekilde kullanması mümkün olur. Özellikle son yıllarda “performans ve proje” ödevlerine ağırlık verilmesiyle bazı öğrencilerin ebeveynleri bu tür konularda çocuklarına destek olabilecek bilgi birikime sahip olmadığından, bu tür ihtiyaçlarda da etüt çalışmalarına başvurulması gerekebilir.

Proje ve performans ödevlerinde “güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye” ihtiyaç bulunur. Bu tür ihtiyaçlarda genellikle öğrencilerin ilk başvurduğu adres anne babaları olmasına karşın ebeveynlerin konu hakkında yetersiz bilgisinin bulunması durumunda etüt çalışmalarına yönelmek yararlı bir tercih olacaktır. Etüt çalışmalarının tek amacı okuldaki derslerde daha başarılı olmak yani daha yüksek notlar alınmasını sağlamak değildir. Öğrencilerin okumaya karşı olan ilgisinin arttırılması, vizyonlarının gelişmesi, geleceğe dair hedef belirlenmesi, yeteneklerin keşfedilmesi ve yarar sağlayacak şekilde değerlendirilmesi, yeni alanları keşfetmesinin sağlanması, sosyalleşme, ekip çalışması ve iletişim gibi konularda da etüt çalışmalarının öğrenciye faydası dokunabilir.

Bir Cevap Yazın