Pedagoji nedir?

pedagojiPedagoji, çocukların zihinsel, ruhsal, sosyal ve duygusal gelişimleri ve ruh sağlıkları ile ilgilenen bilim dalına verilen isimdir. Bu bilim dalında uzman olan kişilere de “pedagog” denir.

Çocuklar bir toplumun gelecekteki kalitesini, yerini belirleyecek olan önemli bir sosyal gruptur. Sağlıklı ve yeterli bir donanım ile yetiştirilmeleri sadece salt anlamda ailelerin değil, ülke yönetimlerinin önemli konularından biridir ve de olmalıdır. Bu alanda doğru stratejiler, doğru eğitim yöntemleri belirlenmesi için pedagoji biliminden yararlanılır.

Pedagoji bilim dalı bazı alt dallara ayrılır:

  • Eğitim pedagojisi: Çocukluk dönemlerinde, okullarda ve tüm eğitim kurumlarında uygulanması gereken eğitim yöntemlerinin ve politikalarının ne olduğunu belirlemeyi hedefleyen pedagoji dalıdır.
  • Orthopedagoji: “Problemli” diye tabir edilen, farklı ve olumsuz tavır, tutum, hal içinde olan çocukların sorunlarını analiz eden, çözümlerini oluşturmayı hedefleyen pedagoji dalıdır.
  • Antropedagoji: İnsan bilimi olan antropoloji ile pedagojinin birleştiği bir alt daldır. Tarihsel dönemlerde öne çıkmış kişilerin davranışlarını, durumlarını ve tavırlarını analiz edip, günümüzle kıyaslarak bugüne getirilmesi gereken detayları veri olarak ele alır.
  • Transkültürel pedagoji: Bir toplumda geçerli bazı kültürel unsurların çocuk gelişimine olan etksini analiz edip, değerlendiren pedagoji dalıdır.

Pedagoji, artan bilinç ile son dönemlerde sıkça başvurulan uzmanlık alanlarından biridir. Eğitim kurumlarında, okullarda kadrolu çalışan olarak pedagoglar bulunabilmektedir. Ebeveynler de bu uzmanlık dalına özel ofislerde hizmet veren uzmanlar kanalı sıkça başvurarak doğru bir tutum içinde olabilme çabasını sergilemektedirler. Çocuklarda dikkat eksikliği, sosyal uyumsuzluk gibi durumların tespiti halinde bu uzmanlıktan yararlanılması gerektiği gibi, herhangi bir negatif sonuç sergilenmiyor olsa dahi yapılanların doğru olduğunun teyidi anlamında da danışmanlık alınması uygundur.

Pedagoji bilim dalının toplumlara olan olumlu etkisini maksimize edebilmek, bu bilim dalından yararlanımı artırabilmek için çocuklarla iletişimi gerektiren tüm meslek dallarına pedagoji alanında da eğitim sahibi olma zorunluluğu getirmek, çocuk eğitiminin ve gelişiminin rastgele süreçlerle gerçekleştirilmesine kesinlikle izin vermemek gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın