Etrüskler kimdir?

Etrüskler, Romalılardan önce İtalya yarımadasına gelip orada yerleşerek, ileri bir medeniyet seviyesine erişmişler, bugün dahi tarihçileri uzun uzun düşündürmeye devam etmektedir. Bazı tarihçiler, Etrüsklerin İtalya’nın yerli halkı olduğunu ileri sürerken, bazıları da Milattan önce VII. yüzyılda Anadolu’dan göç ettiklerini belirtiyorlar. Bugünkü tarihçilerin büyük bir kısmı Etrüskleri Hind – Avrupa ırkından saymakta ve milattan önce VII. yüzyılda Anadolu’dan göçerek İtalya yarımadasının kuzey kesimine yerleştiklerini tahmin etmektedirler.

Etrüskler, tarih boyunca rastlanan kavimlerin gerçekten en ilgi çekicilerinden biridir. Zengin siteler kurup, bu siteleri konfederasyonlar halinde birleştirmişler, böylece Etrüsk krallıklarını meydana getirmişlerdi. Etrüsklerin ataları sayılan Lidyalıların yaşayışları Yunanlılarınkiyle hemen hemen aynıydı. Tek bir farkla ve o da, Lidyalılar kendi öz kızlarını bile kötü yola saptırır, kendi elleriyle birer fahişe yaparlardı. Diğer yandan Lidyalılar, ilk önce altın ve gümüş para basan, çarşılarında perakende mal satmasını başaran millet olarak da tarihe geçmiştir. Lidyalıların torunları olduğu sanılan Etrüskler, pek çok açıdan atalarına çekmişlerdi. Yeni yerleştikleri topraklarda madencilik yapıyor, demir ve bakırı şaşılacak bir ustalıkla işliyor, ticarete çok önem veriyorlardı. Bütün bunların sonucu olarak da Etrüsk şehirleri kısa zamanda gelişti, güzelleşti, çevrenin en zengin en bakımlı şehirleri haline geldi.

Romanın kuzey kesimlerindeki Etrürya denilen bölge, Etrüsklerin en yoğun yaşadıkları yerlerdi. M.Ö. VI. – IV. Yüzyıllar arasında kudret ve iktidarlarının en yüksek yerine ulaşan Etrüskler, M.Ö. III. yüzyıldan sonra üstünlüğünü, bir süreden beri İtalya’ya gelip yerleşmiş olan Latinlere kaptırdılar. Ancak yine de, gerek Latin diline, gerekse sanatına etki yaparak, Avrupa medeniyeti tarihinde önemli bir rol oynadılar.

Bir Cevap Yazın