Epilepsi ameliyatları nasıl yapılır?

Epilepsi ameliyatı hastaların yaşadığı nöbetlerde ilaç tedavisi ile kontrol altına alınamadığı hallerde tercih edilen tedavi yöntemi olarak bilinir. Cerrahi yöntemle tedavi edilmek isteyen hastaların veya ilaç 

tedavisine direnç göstererek sevk edilen hastaların, önce nöroloji uzmanı

epilepsi

tarafından kontrol edilmesi gerekir. Hastanın böyle bir tedaviye uygun olup olmadığı bu şekilde belirlenecektir. Hastalarda cerrahi tedavinin yapılabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Epilepsi rahatsızlığının cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmesi için gerekli olan koşullar nedir?

Ameliyata karar vermeden önce hastanın ilaç tedavisine karşı direnç gösterdiği belirlenmelidir. Bu nedenle hastalar en az 2 yıl sürece ilaç kullanmalı ve sonucunda nöbetler kontrol altına alınamamalıdır. Anti epileptik ilaçların uygun olanlarının hepsi denenmeli, ilaçlar yeterli dozlarda ve türlerde kullanılmalıdır. İlaç tedavisi nöbetlerin kontrol edilmesine kadar veya yan etkilerin aşırı olmasına kadar yapılmalıdır. Hastalardaki beyinden kaynaklanmış olan damarsal sorunlarda, tümörlerin oluşumunda daha erken dönemde cerrahi tedaviye geçilebilir. Bu durumlarda erken hareket etmek, hasta ilaç tedavisine direnç gösterdiği için, cerrahi açıdan başarının daha yüksek olmasına sebep olur. Nöbetlerin uzun süre kontrol edilememesi, cerrahi tedavinin uygulanmasından sonra da devam ederse bu psikososyal problemlere neden olur.

Epilepsi ameliyatı türleri nelerdir?

Rezektif cerrahi: Bu ameliyat türünde epileptik odak ortadan kaldırılmaktadır. Bu yöntem genellikle nöbetlerin belli bir noktadan başlaması durumunda uygulanmaktadır. İlaçlara direnç göstermiş olan hastalarda, epileptik odağın saptanmasının ardından bir değerlendirme yapılır. Bu odağın beynin zararsız bir bölgesinde bulunması, tek taraflı olarak yer alması halinde ameliyata karar verilir. Bunda ki amaç, ameliyat sonrası hastanın yaşam kalitesinin bozulmamasıdır. Yani epileptik odağın yerinden çıkarılması hastanın hareket yeteneğini, konuşma ve görme yeteneklerini engellememesi gerekir. Cerrahiden önce hastayı beyin cerrahı, nöroloji uzmanı, nöropsikoloji uzmanı, radyoloji ve psikoloji uzmanlarından oluşan bir heyet görerek ameliyata karar verecektir. Tedavinin başarılı olması hastanın ve hastalığın türüne, odağın bulunduğu yere ve ameliyattan önce yapılacak incelemelere bağlıdır. Hastalar ameliyatın ardından 1-2 yıl süre boyunca ilaç kullanmaktadır. Nöbetler kesildiğinde kullanılan ilaçlar da azaltılarak kesilir. Epilepsi odağının beyindeki damar bozukluklarından ve tümörlerden meydana gelmesi ameliyatın başarı oranını yükseltmektedir.

Fonksiyonel cerrahi (Palyatif cerrahi): Bu ameliyat türünde nöbetin yayılma yollarının kesilmesi ile birlikte yayılımın önlenmesi, nöbet sıklıkların ve nöbet şiddetinin azaltılması hedeflenmektedir. Rezektif yöntemin hastalar için uygun olmadığı hallerde tercih edilen yöntemdir. İlaç tedavisine direnç gösteren hastalarda, atonik tarzda yani ani düşme ataklarının olduğu nöbetlerde uygulanan bir yöntemdir.

Bir Cevap Yazın