Açık oturum nedir?

açık oturumGünümüzde reklam tabelalarında, televizyonda ve internet ortamında çok sık karşılaşılan “forum ve panel” kelimeleri aslında açık oturum manasına gelmektedir. Bir topluluk önünde yapılan tartışmaların tamamı açık oturum olarak nitelendirilebilir ancak burada nüans, yapılan tartışmanın bir “sohbet” havasında geçmesidir. Belirli bir başkanın açık oturumu yani forumu yönetmesi ve katılımcı sayısının çok fazla tutulmaması da başlıca özellikleri arasında yer almaktadır. Kamuya açık olarak düzenlenen açık oturumların gayesi; toplumun belirli konularda, “toplum tarafından güvenilen ve konunun uzmanı olan” kişiler tarafından aydınlatılmasıdır. Dinleyici grubunu belirli bir kesimden insanlardan oluşabileceği gibi tamamen karma bir topluluk da olabilir. Her ne kadar açık oturumlarla ilgili belirli bir katılımcı sayısı verilse de, aslında bu tür bir sayı ifade etmekten ziyade tüm katılımcıların eşit söz hakkı alabileceği ve düşüncelerini ifade etmek için yeterli süreye sahip olacağı kadar katılımcı olması gerekir. Bu bağlamda bir sayı vermekten ziyade herkese eşit hak ve zaman verilmesinden söz etmek gerekir.

Genel olarak başkanın konuşmasıyla açılan oturumlar yani paneller, bu aşamadan sonra katılımcıların söz almasıyla devam eder. Başkan yaptığı konuşmada forumda yani açık oturumda konuşulacak konuları “temel başlıklar” halinde dinleyici grubuyla paylaşır. Ayrıca başkan açılış konuşmasında açık oturumun katılımcılarını da “kısa birkaç cümle” ile dinleyenlere tanıtabilir. Aslında açık oturumların belirli sayıda insan önünde yapılması gibi bir şart da yoktur. Açık oturumun yapılması halkı bilinçlendirmek olduğundan bu amaca hizmet eden kitlesel iletişim araçları da kullanılabilir. Örneğin; bir radyo kanalında canlı yayımlanan programa katılan taraflar da yayın stüdyosu içinde sohbet havasında tartışabilir ve bu tartışma radyo kanalı aracılığı ile insanlara ulaştığından bir açık oturum sayılabilir.

Açık oturumlar televizyon kanalları tarafından da düzenlenebilir. Canlı yayımlanmasa dahi stüdyo ortamında kayıt altına alınan bir panelin daha sonraki günlerde televizyon ekranında yayımlanması, açık oturumun amacına hizmet etmesini ve belirli bir konu hakkında insanların bilgilenmesine yardımcı olmasını sağlar. Konuşulacak konunun içeriğine ve katılımcı sayısına göre önceden açık oturumun ne kadar süreci hesaplanır ki, buna her bir konuşmacıya ne kadar süre verileceği de dahildir. Başkanın açık oturumu yönetirken bilhassa tarafsız olmaya özen göstermesi ve her konuşmacıya eşit konuşma süresi vermesi gerekir. Ayrıca bazı durumlarda başkan doğrudan her bir katılımcıya ayrı ayrı sorular yöneltebilirken, bazen de soru cevap şeklinde bir uygulamaya gidilmez. Başkan tarafından belirlenen açık oturum kurallarına uyulması da açık oturumun belirli bir düzeyde gerçekleşmesi için önemlidir.

Bir Cevap Yazın