Ehliyet almak için gerekenler nelerdir?

Ehliyet almak isteyen insanların yerine getirmesi gereken bazı gereklilikler vardır ve bunların başında kişinin sağlık durumunun araç kullanmaya elverişli olması gerekir. Bu aşamada kişinin ehliyet alması için gereken en önemli şart, uzman hekim ya da hekimler tarafınca onaylanmış bir sağlık raporuna sahip olmasıdır. Sağlık kuruluşları, hastaneler, poliklinikler, sağlık ocaklarından ve anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporları, kişinin sağlık durumunun araç kullanabilecek seviye olduğunu göstermeye yeterli olacaktır.

Sağlık raporunun sadece tek bir doktor tarafından onaylanmış olması, ehliyet alınması için herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Sağlık raporunda kişinin; göz sağlığına, ortopedik sorunlarına, kronik hastalıklarına ve psikolojik durumuna bakılmaktadır. Sağlık raporunu verecek tek bir hekimse, hekimin hastanın daha kapsamlı bir kontrolden geçirilmesini uygun görmesi halinde bir üst kuruma sevkini de yapabilir.

Ehliyet sahibi olmak için sürücü kursu haricinde gidilebilecek herhangi bir yer yoktur ve kişinin kurs kapsamında verilen eğitimi alması gerekir. Ehliyet kurslarında verilen eğitim; teorik ve pratik olmak üzere ikiye ayrılır. Trafik, ilk yardım ve motor bilgisi konusunda teorik, direksiyon çalışmaları olarak da pratik eğitim verilmektedir. Kişinin almak istediği ehliyet türüne göre verilen teorik ve pratik eğitim de değişiklik göstermektedir. Kuşkusuz tüm bunların haricinde ehliyet alabilmek için bir de ödenmesi gereken ücretler vardır.

Ehliyet almak için gereken ücretler, her yılın Mayıs ayında sürücü kursları tarafından belirlenir. Ehliyet kurslarının 4 aylık periyotlar için belirlediği ücretler Milli Eğitim Bakanlığı onayına sunulur ve daha sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak halka duyurulur. Böylece belirlenen yıllık ehliyet eğitimi ücretlerine tüm sürücü kurslarının uyması gerekir. Kişinin ehliyet alabilmek için kursa ödeyeceği para haricinde, sağlık raporu almak ve ehliyet sınavına girebilmek için de harcama yapması gerekir. Ehliyet sınav harçları; Halk Bank, Ziraat Bankası ve Vakıf Banka yatırılabilmektedir.

Sabıka kaydı da ehliyet almak için gereken belgelerden bir diğeridir ve sabıka kaydı tüm illerdeki adliyelerden alınabilir. Kanuni olarak belirlenmiş esaslara göre daha önce ehliyet almasına engel olarak suçlardan hüküm giymemiş kişiler, ehliyet alabilme hakkına sahiptir. Bu aşamada kişinin ehliyet sınav harcı haricinde, direksiyon sınavı ve trafik müdürlüğü harçları için de ayrı bir ücret ödemesi gerekir.

Bir Cevap Yazın