Eğitim teknolojisi nedir?

Birçok farklı alandan beslenen ve son derece geniş bir içeriği bulunan eğitim teknolojisi, modern çağ ile birlikte gelişen eğitim bilimlerinin en önemli dallarından biridir. Çok disiplinli bir bilim dalı olarak da tanımlanabilen eğitim teknolojisi, psikoloji ve toplum bilimiyle de yakından ilgilidir. Ayrıca gelişen teknolojinin eğitim bilimlerine adaptasyonunu sağlayan eğitim teknolojisinin bilgisayar bilimleriyle de iç içe geçmiş bir yapıda olduğu söylenebilir. Doğa bilimlerinin bir parçası olmasına rağmen içeriğinin çok geniş olması ve teknolojiden beslenmesi eğitim teknolojisinin aynı zamanda toplum bilimiyle de birlikte ele alınmasına neden olur.

Modern dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere ayak uyduran eğitim teknolojisi, araştırma ve uygulama yöntemlerinin bu gelişmelerle paralel bir şekilde yapılmasını sağlar. Teknolojiden beslenerek bilginin daha kaliteli bir şekilde işlenmesini de sağlayan eğitim teknolojisi, gelecek nesillerin daha donanımlı hale gelmesine yardımcı olur. Eğitim teknolojisi terimi eğitim bilimlerinin parçası olarak bir bilim dalını tanımlamak için kullanıldığı gibi aynı zamanda bu bilim dalında çalışan bilim insanlarının da unvanıdır. Bilim teknolojisi üzerine araştırmalar yapan ve elde ettiği sonuçları modern çağın gereksinimlerine uyumlu hale getiren kişilere “eğitim teknoloğu” denmektedir.

Eğitim teknolojisi her ne kadar bazı çevrelerce “öğretim teknolojisi” olarak adlandırılsa da, aslında bilim ve öğretim teknolojileri birbirinden farklı kavramlardır. Zira öğretim teknolojisi aslında eğitim teknolojisinin kapsadığı bir alt bilim dalıdır. Eğitim teknolojisi içinde bulunduğumuz çağda insanoğlunun “tüm öğrenme yolları” üzerine araştırmalar yapar ve yeni yöntemler geliştirerek insanoğlunun daha hızlı ve doğru bir şekilde bilgi edinmesini sağlar. Ancak öğretim teknolojisi ise öğrenme ile ilgili tüm yöntemleri değil, yalnızca belirli bir müfredata göre hazırlanan “kurumsal” öğrenme yöntemlerini incelemektedir.

Gelişen dünya teknolojilerine uyum sağlamak için çalışmaları sürdüren ülkemizde de artık eğitim teknoloğu uzmanlar yetişmektedir. “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü” mezunları fakültede aldıkları eğitim ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Bilişim Teknolojileri Öğretmeni” olarak atanmaktadır. Kalem, kitap ve kağıtla yüzyıllar önce başlayan eğitim teknolojisi, teknolojinin dur durak bilmeden gelişimini büyük bir hızla sürdürdüğü günümüzde bilginin bilgisayar ortamına taşınması ile teknolojiden sonuna kadar faydalanır hale gelmiştir. Elektronik donanımların kullanılması ile eğitimin çok daha verimli hale gelmesini sağlayan eğitim teknolojisi, ayrıca bu elektronik donanımların kullanılmasını sağlayan bilgisayar yazılımlarıyla da yakından ilgilidir.

Bir Cevap Yazın