Duygusal zeka neden önemlidir?

duygusal zekaDuygusal zeka (Emotional Quotient-EQ), insanın hem kendi duygularını, hem de başkalarının duygularını anlayabilmesi, sezinleyip öngörebilmesi, yönetebilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Duygusal zeka, IQ kadar önemlidir, hatta belki daha fazla önemlidir. Son yıllarda bu nedenle bu alandaki çalışma ve gözlem sayıları da odukça fazlalaşmıştır.

Toplumsal yaşamda sıklıkla yer alan çatışmalar ve gerginlikler; duygusal zekanın oluşturulması ve geliştirilmesine daha fazla önem veriliyor olsaydı, büyük oranda azalabilecek hatta belki yok edilebilecektir. İletişimde, normal düzeydeki çatışmalar normaldir. Ancak iletişimin devamını engelleyen ve sürecin sonlanmasına sebebiyet veren iletişim kazaları ve çatışmalar olmamalıdır. Bu toplumsal fayda açısından önemli ve gereklidir. Bu faydaya ulaşma yolu ise duygusal zekadan geçmektedir.

Çatışmalar, sadece toplumsal ilişkilerde değil, birçok ikili ilişkide de söz konusudur. Bu ikili ilişkilere örnek olarak karı-koca, ebeveyn-çocuk, gelin/damat-kayın aile, öğretmen-öğrenci, amir-memur gibi ilişkileri vermek mümkündür. Bu ilişkilerin her birindeki başarının oldukça önemli çıktıları ve toplumsal faydaları söz konusudur. Bu faydalar ise ancak ve ancak başarılı ilişki yönetimi ile mümkün olacaktır. İlişkilerde başarıyı artırabilmek ise duygusal zekanın sonuçlarından biridir.

Çocuklarımızın IQ seviyelerini test etmeye ve geliştirmeye yönelik  birçok çabanın içinde olmamıza rağmen, duygusal zekaları (EQ) ile çok fazla alakadar olmamaktayız. Halbuki, gelecekteki yaşamlarında, özel hayatlarının, iş hayatlarının, sosyal hayatlarının mutlu ve başarılı olması IQ’den ziyade EQ ile mümkün olacaktır. Bu nedenle, ebeveynlerin bu alandaki duyarlılıkları ve farkındalıkları çok önemlidir.

Toplum, bireylerden müteşekkil bir gruptur. Bu grubun mutluluğu ve başarısı öncelikle bireylerin mutluluğu ve başarısı, daha sonra da mutlu bireylerin biraraya getirilişinde uygulanan yapının başarısı ile mümkündür. Bu anlamda, duygusal zekanın gelişimine yönelik tüm çaba ve çalışmaların sosyal sorumluluk misyonu ile konunun tüm taraflarınca ele alınması çok önemlidir.

Bir Cevap Yazın