Anadolu Ajansı ne zaman kuruldu?

anadolu ajansıKuruluş tarihinde Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi gibi önemli isimlerin yer aldığı Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan son gelişmelerin halka ulaştırılması amacıyla kurulmuş bir haber ajansıdır. 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çıkarılan ilk yasaları da duyurmuştur. TBMM’nin kuruluşundan 17 gün önce yayın hayatına başlayan haber ajansının fikir öncülerinden biri de Halide Edip Adıvar’dır. Mustafa Kemal Paşa tarafından bizzat imzalanan TBMM genelgesi ile Anadolu Ajansı’nın önemi vurgulanmış ve halkın ülkeyi ilgilendiren tüm gelişmelerden ajans aracılığı ile haberdar edileceği duyurulmuştur. Milli Mücadele yıllarında ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna her zaman büyük destek veren Anadolu Ajansı, bu özellikleri ile günümüzde dahi birçok insan için basit bir haber ajansı olmanın çok daha ötesindedir.

Halide Edip Adıvar, Anadolu Ajansı bünyesinde birçok farklı işle uğraşsa da aslında enerjisinin büyük bir bölümünü İngiliz gazetelerinin siyaseti ilgilendiren haberlerini Türkçeye çevirmeye ayırmaktaydı. Dünyanın siyaset gündemini yakından takip eden Halide Edip Adıvar, İngilizce kaynaklardan edindiği bilgileri ajans aracılığı ile Türk halkıyla paylaşmaktaydı. Bunun dışında Anadolu Ajansı Mustafa Kemal Paşa’nın katibi Hayati Bey’e yazdırdığı telgrafların düzenlenmesiyle de meşgul olmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa’nın farklı illere ve yurtdışına çekilmesini istediği telgrafları Hayati Bey Anadolu Ajansı’na ulaştırmakta, burada düzenlenen telgraflar yurdun ve dünyanın dört bir yanına gönderilmekteydi. 1920 yılı öncesindeki muazzam derece zor şartlar düşünüldüğünde, Anadolu Ajansı tüm bu zor imkanlara rağmen büyük bir kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeyi başardığı ve büyük bir istikrarla haber servis etmeyi sürdürdüğü için büyük bir öneme sahiptir.

Tüm zor şartlara rağmen Yunus Nadi’nin ısrarcı tutumu sayesinde kurulan Anadolu Ajansı, kuruluşundan yalnızca 6 gün sonra 12 Nisan 1920 tarihinde tüm yokluklara rağmen haber servisine başlamıştır. Anadolu Ajansı haber servisine başladığı ilk günden itibaren halkın sadece yerel gelişmelerle değil, yurtdışında olan biteni de öğrenmesini sağlamayı amaçlamıştır. 1 Mart 1925 yılına kadar çalışmalarını sürdüren ve çok daha geniş bir ağ haline gelen Anadolu Ajansı, bu tarihte özerk bir yapıya sahip olmuş ve Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi halin gelmiştir. Gerek Milli Mücadele sürecine desteği gerekse de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında gösterdiği kararlı ve tarafsız tutumuyla ülkemiz tarihinde bir mihenk taşı olan Anadolu Ajansı; Mustafa Kemal Paşa’nın ilk günden itibaren desteğini almış ve tüm yurdun gelişmelerden haberdar olması için büyük bir özveriyle çalışmıştır.

Bir Cevap Yazın